Main Menu
User Menu

Velitelství tankového vojska [1945-1950]

Armoured Troops Headquarters / Velitelství tankového vojska

     
Název:
Name:
Velitelství tankového vojska
Originální název:
Original Name:
Velitelství tankového vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství tankového a mechanisovaného vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha, Budova hlavního štábu /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-25.10.1946 Tallavania, František (brigádní generál)
25.10.1946-01.12.1947 Tallavania, František (divisní generál)
01.12.1947-18.10.1948 Papoušek, František (brigádní generál)
18.10.1948-01.12.1949 Papoušek, František (divisní generál)
01.12.1949-15.04.1950 Papoušek, František (sborový generál)
15.04.1950-15.08.1950 Gottwald, Konstantin (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-DD.07.1945 Papoušek, František (Podplukovník)
DD.07.1945-15.09.1945 ?, ? ( )
15.09.1945-01.10.1945 Janko, Vladimír (Podplukovník)
01.10.1945-01.12.1945 Janko, Vladimír (Podplukovník)
DD.05.1947-18.10.1948 Matl, Antonín (Podplukovník)
18.10.1948-DD.03.1950 Matl, Antonín (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-15.09.1945 Československý tankový sbor
15.09.1945-15.08.1950 Tankový sbor
15.09.1945-15.08.1950 Velitelství tankového vojska 1. oblasti
15.09.1945-01.10.1948 Velitelství tankového vojska 2. oblasti
15.09.1945-15.08.1950 Velitelství tankového vojska 3. oblasti
15.09.1945-15.08.1950 Velitelství tankového vojska 4. oblasti
DD.MM.1948-15.08.1950 Zbrojnice 25
15.04.1949-15.08.1949 Tankový pluk 1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Historie československé armády. Sv. 6. Praha 2006.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Praha 1989.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-tankoveho-vojska-1945-1950-t123442#593534Verze : 3
MOD