Main Menu
User Menu

8. armáda [1939-1939]

8th Army / 8. Armee

     
Název:
Name:
8. armáda
Originální název:
Original Name:
8. Armee
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Skupinové velitelství pozemního vojska 3
Datum zániku:
Disbanded:
20.10.1939
Nástupce:
Successor:
2. armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1939-02.09.1939 ?
02.09.1939-20.10.1939 Skupina armád Jih
Dislokace:
Deployed:
01.08.1939-DD.MM.RRRR ?, Drážďany /

Velitel:
Commander:
01.08.1939-20.10.1939 Blaskowitz, Johannes (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.08.1939-20.10.1939 Felber, Hans Gustav (Generalleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.08.1939-01.04.1940 Velitelství armádní týlové oblasti 530
26.08.1939-20.10.1939 Velitelství letectva 8. armády
26.08.1939-29.08.1939 XXII. armádní sbor (motorizovaný)
26.08.1939-15.10.1939 Úsekové velitelství pohraniční ochrany 13
26.08.1939-07.09.1939 Úsekové velitelství pohraniční ochrany 14
01.09.1939-28.09.1939 30. pěší divize
11.09.1939-15.09.1939 XI. armádní sbor
19.09.1939-28.09.1939 Velitelství armádní týlové oblasti 582
24.09.1939-18.10.1939 XI. armádní sbor
DD.09.1939-DD.MM.RRRR 3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 31
DD.09.1939-DD.12.1939 X. armádní sbor
DD.09.1939-DD.12.1939 XIII. armádní sbor
11.10.1939-16.10.1939 13. pěší divize (motorizovaná)
13.10.1939-14.10.1939 XVII. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Armee-Oberkommando 8 (AOK 8)
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.axishistory.com/
URL : https://www.valka.cz/8-armada-1939-1939-t123425#434577Verze : 0
MOD
8. armáda / 8. Armee, Armeeoberkommando 8 [1939]


Velitelství armády vzniklo 1. srpna 1939. Nacházelo se ve Vratislavi a od září 1939 v poli, podléhalo velitelství Skupiny armád Jih [1939]. Mělo charakter vrchního polního velitelství / Oberkommando.


Součástí armády bylo:
velitelství armády s přímo podřízenými armádními jednotkami,
X. armádní sbor [1935-1945] (srpen 1939 – říjen 1939),
XIII. armádní sbor [1937-1944] (srpen 1939 – říjen 1939).


Velitelem armády byl:
generálplukovník Johannes Blaskowitz (srpen 1939 – říjen 1939).


Velitelství armády bylo 26. října 1939 přejmenováno na velitelství 2. armády [1939-1945].
URL : https://www.valka.cz/8-armada-1939-1939-t123425#175475Verze : 0
MOD