Main Menu
User Menu

10,5 cm s.F.H.18/1 auf Geschutzwagen III/IV

"Hummel-Wespe hybrid"

     
Název:
Name:
10,5 cm s.F.H.18/1 auf Geschutzwagen III/IV
Originální název:
Original Name:
10,5 cm s.F.H.18/1 auf Geschutzwagen III/IV
Kategorie:
Category:
samohybná húfnica
Výrobce:
Producer:
Rheinmetall-Borsig/Alkett
Deutsche Eisenwerke, Duisburg
Deutsche Eisenwerke, Teplitz-Schönau (Teplice-Šanov) /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
11-12 a viac (?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
6
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
23000 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
2970 mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 120 TRM (12-valec, 11.900 cm3)
Výkon:
Power:
197,6 kW při 2600 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF SSG 77 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
42 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
215 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
130 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,3 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
10,5cm le.F.H.18
Vedlejší:
Secondary:
?


1x MG 34
1x MP 38/MP 40 (384 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Pancierovanie:
trup:
- čelo 30 mm
- boky a zadok 20 mm
nadstavba: 10 mm
Zdroje:
Sources:
Turza Peter - Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády.IV - 105 mm Samohybná húfnica vz.18/40N – Vojenská história 4/2009 ISSN 1335-3314, VHÚ Bratislava
Marek Solár, Petr Doležal a Vladimír Kos - AFV Photo Album vol.1, vydavateľstvo Canfora, rok vydania 2011, ISBN: 9789197677363
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-s-F-H-18-1-auf-Geschutzwagen-III-IV-t123295#420204Verze : 0
MOD
105 mm ShH vz.18/40N bola určená na sprevádzanie tankov v útočnom boji, ako aj na ničenie živej sily a palebných prostriedkov protivníka, jeho tankov, samohybných diel a protitankového delostrelectva. V obrane sa mali používať na zosilnenie protitankovej obrany tankových jednotiek.

Označenia v čs. armáde :
1948-1949 – SD so 105 mm húfnicou,
1949-1954 – 105 mm ShH vz.18/40

Rok zavedenia do výzbroje čs. armády: 1948
Počet opravených vozidiel: 8 ks
Rok vyradenia z výzbroje čs. armády: 1954

Typ: samohybná húfnica na pásovom podvozku
Podnik zabezpečujúci opravu: ČKD Praha – Libeň

Po vojne sa v rámci zberu trofejného nemeckého materiálu na území ČSR v rokoch 1946-1947 získalo dovedna 30 útočných húfnic IV. Z tohto počtu sa dalo opraviť 22 strojov, z ktorých 12 ks bolo vyzbrojených húfnicou leFH 18 a 10 ks húfnicou StuH 42 L/48.
Všetky vozidlá vrátane neopraviteľných, označené ako samohybné delá so 105 mm húfnicou, boli do decembra 1947 odsunuté do pobočky AZ 1 sklad tankového materiálu Milovice.
Začiatkom rok 1948 bolo rozhodnuté o ich zavedení do výzbroje tankosamohybných delostreleckých plukov. Koncom roka 1947 začali práce spojené s opravou 8 ks samohybných diel so 105 mm húfnicou. Už 4.5.1949 odovzdali zástupcovia ČKD Praha – Libeň po úspešných jazdných a streleckých skúškach vo VVT Jínce preberacej komisii tankového vojska 4 ks opravených samohybných diel pod novým označením 105 mm samohybná húfnica vz. 18/40N. Tie boli dočasne uložené u 1. delostreleckého pluku. Zostávajúce 4 ks 105 mm Sh vz.18/40N prevzalo tankové vojsko v lete 1949 a opätovne ich uložilo v skladoch 1. delostreleckého pluku.

Začiatkom novembra bolo všetkých 8 vozidiel uložených u 11. tankovej brigády v Dědiciach. Z uloženia boli vyňaté až v decembri 1950 po vytvorení 1. ťažkého tankosamohybného pluku v Strašiciach. V jeho rámci tvorili až dokonca roka 1952 z dôvodu nedostatku ťažkých tankov, časť výzbroje tankového práporu.

Od januára do marca 1953 prešli vozidlá strednými opravami, a po ich ukončení boli odovzdané 8.pevnostnej brigáde v Rajhrade. Po prezbrojení brigády na SD 75/40N v septembri 1954 prevzal samohybné húfnice znovu ťažký tankosamohybný pluk.

Z výzbroje čs. armády boli vyradené pravdepodobne koncom roka 1954 po dodávkach tankov T-34/85.

Turza Peter, Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády.IV - 105 mm Samohybná húfnica vz.18/40N – Vojenská história 4/2009 ISSN 1335-3314, VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-s-F-H-18-1-auf-Geschutzwagen-III-IV-t123295#349341Verze : 2
Podľa informácií uvedených v popiske k nedávno publikovanej fotografii v publikácii AFV Photo Album vol.1 malo dôjsť v závere 2. svetovej vojny k modifikácii a výrobe pôvodnej podoby 15cm s.F.H.18/1 auf Geschutzwagen III/IV známej pod názvom Hummel. Modifikácia sa týkala zmeny hlavnej kanónovej výzbroje, ktorú mala tvoriť ľahká poľná húfnica le.F.H.18 ráže 105 mm namiesto pôvodnej s.F.H.18 ráže 150 mm. Podľa popisky pri fotografii sa malo jednať o 11 kusov takejto prestavby. Československé zdroje hovoria viď. príspevok Miroslava Hlavatého vyššie, o minimálne 12 kusoch (1)) tohoto samohybného dela, ktoré boli určené pre opravu a zaradenie do stavov povojnovej Československej armády. Viac v príspevku Miroslava Hlavatého.
V publikácii Waltera J.Spielbergera4) je asi prvá zmienka o tomto type. Zmienka o novom univerzálnom samoyhybnom dele Hummel-Wespe sa nachádzala v hlásení Alberta Speera z 28.11.1944.
V publikácii Panzer Tracts sú ďalšie informáci o histórii vzniku tohoto vozidla. Na porade z 2.12.1944 bola prediskutovaná produkcia týchto samohybných diel. Plány rátali s výrobou 40 ks v 2/1945, 50 ks v 3/1945 a 80 ks v 4/1945. Požiadavka na ďalších (?) 250 ks mala byť naplnená do 6/1945. V tom čase to však boli nereálne plány. V správe Stahlindustrie z 30.8.1945 sa uvádzalo, že jedno vozidlo bolo postavené v 12/1944, deväť vozidiel v 1/1945 a jedno malo byť dokončené pred koncom vojny3).
Pri povojnovom sovietskom skúmaní nemeckých výrobných hlásení bolo starším poručíkom Rubinšteinom vyhotovené vlastné hlásenie, ktoré obsahovalo počty plánovaných produkcií jednotlivých typov techniky. V kolónke 345/346 sa uvádza produkcia ľahkých samohybných húfnic a na konci riadku v poznámke je uvedené, že plány rátajú ešte s dodávkou 10-20 kusov samohybnej húfnice nového typu s uvedenými bojovými menami "шмелей-шершней" (čmeliak-sršeň). Dátum dodania sa uvádza 4-5/19445. Dôvodom vzniku tohoto vozidla mohlo byť ukončenie produkcie samohybnej húfnice Wespe, ktorej platforma bola jednako zastaralá a vyrábala sa len pre toho vozidlo. V rámci racionalizácie výroby bolo toto rozhodnutie o zastavení produkcie nutné. Vznikol tak návrh na využitie masovo produkovanej platformy Pz.Kpfw.IV i nadstavby samohybného dela Hummel.

Po vojne zástupcovia československej armády preskúmali 11 dostupných vozidiel2) (12 vozidiel1) - v zdroji existuje ďalšia zmienka, že demontáž týchto 12 vozidiel prebiehala do 2/1949). Po preverení stavu vozidiel padlo rozhodnutie o oprave ôsmych samohybných diel, ktoré boli v roku 1949 zaradené k 1.delostreleckému pluku v Prahe-Ruzyni. Prvú štvoricu armáda prevzala v 5/1949, druhú štvoricu v 10/1949.
18.1.1951 boli presunuté k 1.ttsp (ťažký tankosamohybný pluk) v Strašiciach.
V roku 1953 boli pridelené 8.pevnostnej brigáde v Rajhrade.
v 9/1954 boli opätovne pridelené k 1.ttsp v Strašiciach.

Armádne registračné číslo
Výrobné číslo podvozku (Fgst.Nr.) (???)
Dátum prevzatia
Číslo húfnice
79.651
84407
4.5.1949
R114
79.652
84412
4.5.1949
R107
79.653
340003
4.5.1949
R108
79.654
84410
4.5.1949
R3397
79.655
84422
20.10.1949
R113
79.656
84419
20.10.1949
R109
79.657
84420
20.10.1949
R106
79.658
84421
20.10.1949
R105


Sériové čísla platforiem uvedenej v tabuľke patria, okrem platformy č.340003, tankom Pz.Kpfw.IV Ausf.H (vyrobené firmou Krupp Grussonwerk). Je to trochu zvláštne, pretože Fgst.Nr. Hummelov patrili k rade 320xxx-321xxx a 325xxx. O číselnej rade Fgst.Nr. 340xxx nemám informácie, je možné, že toto číslo patrilo do série platforiem priamo vyrábanej ako Hummel (?) alebo išlo o sériovú radu pre Nashorn vyrábaný v teplickej pobočke Stahlindustrie.
V československej armáde sa neskôr zmenilo označenie tohoto stroja na SD-105.

Marek Solár, Petr Doležal a Vladimír Kos - AFV Photo Album vol.1, vydavateľstvo Canfora, rok vydania 2011, ISBN: 9789197677363
www.scaleplasticandrail.com
1)Turza Peter, Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády.IV - 105 mm Samohybná húfnica vz.18/40N – Vojenská história 4/2009 ISSN 1335-3314, VHÚ Bratislava
2)armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev - Kořistní obrněná vozidla ve výzbroji čs. armády (3.část))
3)Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzer Tracts No.10-1 Artillerie Sfl. - Pz.Sfl.IV B to Hummel Wespe, rok vydania 2012, ASIN: B008025H2Q
4)Walter J. Spielberger - Panzer IV & It´s Variants, Schiffer Publishing, Motorbuch Verlag Stuttgard, anglická mutácia, rok vydania 1993, str.134, ISBN: 0-88740-515-0

10,5 cm s.F.H.18/1 auf Geschutzwagen III/IV - https://www.scaleplasticandrail.com/kaboom/index.php/all-things-military-vehicle/everything-else/book-reviews/1150-afv-photo-album-vol1-from-canfora

www.scaleplasticandrail.com
10,5 cm s.F.H.18/1 auf Geschutzwagen III/IV - Riadok 345/346

Riadok 345/346
URL : https://www.valka.cz/10-5-cm-s-F-H-18-1-auf-Geschutzwagen-III-IV-t123295#420205Verze : 19
MOD