Main Menu
User Menu

Kimura, Heitaró

Heitaro Kimura / 木村兵太郎

     
Příjmení:
Surname:
Kimura
Jméno:
Given Name:
Heitaró
Jméno v originále:
Original Name:
木村兵太郎 / きむら・へいたろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1888 ?, prefektura Saitama /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.12.1948 Tošima /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
viceminister vojny
Vojenský veliteľ Barmy
velitel: 32. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://pwencycl.kgbudge.com/
www.generals.dk
URL CZ: https://www.valka.cz/Kimura-Heitaro-t123161#419855Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Heitaro-Kimura-t123161#419855Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kimura
Jméno:
Given Name:
Heitaró
Jméno v originále:
Original Name:
木村兵太郎 / きむら・へいたろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1908 Imperiálna vojenská akadémia - delostrelec
DD.MM.RRRR-DD.MM.1916 Vojenské štábne kolégium - delostrelec
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1908 podporučík
DD.MM.1928 plukovník
DD.MM.1936 generálmajor
DD.MM.1939 generálporučík
DD.MM.1945 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1918-DD.MM.1919 Sibírska expedícia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vojenský atašé v Berlíne
DD.MM.1928-DD.MM.1929 Inšpektorát delostrelectva
DD.MM.1929-DD.MM.1929 Škola polného delostrelectva - inštruktor
DD.MM.1929-DD.MM.1929 Generálny štáb
DD.MM.1929-DD.MM.1931 Člen delegádie na Londýnskej konferencii o odzbrojení
DD.MM.1931-DD.MM.1932 Velitel 22. pluku polného delostrelectva
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Škola polného delostrelectva - inštruktor
DD.MM.1934-DD.MM.1935 Škola pobrežného delostrelectva - pridelený
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR vedúc kontrolnej sekcie Ekonomickej mobilizačnej kancelárie, Ministrestva vojny
01.08.1936-09.03.1939 Vedúci kancelárie arzenálu, Ministerstva vojny
09.03.1939-22.10.1940 Velitel 32. divízia
22.10.1940-10.04.1941 Náčelník štábu Kwantungská armáda
10.04.1941-11.03.1943 Viceminister vojny
11.03.1943-DD.MM.1944 Člen najvyššej vojnovej rady
DD.MM.1944-30.08.1944 Vedúcie kancelárie výzbroje
30.08.1944-15.08.1945 Veliteľ Burmskej armády
30.08.1945-15.08.1945 Vojenský veliteľ Burmy
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Zatknutý a obvinený z vojnových zločinov
DD.MM.RRRR-23.12.1948 Popravený obesením, Tokyo, väznica Sugamo
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://pwencycl.kgbudge.com/
www.generals.dk
URL CZ: https://www.valka.cz/Kimura-Heitaro-t123161#419945Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Heitaro-Kimura-t123161#419945Version : 0
MOD

Kimura, Heitaró
Počiatky kariéry
Narodil sa v prefektúre Saitama, severne od Tokia a vyrastal v prefektúre Hirošima. Od mladéhých liet nastupuje do vojenskej školy a v 1908 ukončuje Imperiálnu armádnu vojenskú akadémiu. V 1916 ukončuje Vojenské vojnové kolégium ako delostrelec.
Účastní sa v čase 1918 do 1919 Japonskej sibírkej intervencie a bojuje proti Červenej armáde. Potom je poverený ako vojenský atašé v Berlíne.
V druje poloovici roku 1928 je pridelený k Inšpektorátu delostrelectva a následne ako inštruktor školy polného delostrelectva.
Je vybraný ako člen Japonskej delegácie na konferenciu o odzbrojení, ktorá sa konala v Londýne od 1929 do 1931.
Po jeho návrate do Japonska je mu zverené velenie 22. pluku delostrelectva.
V 1932 sa vracia do Školy polného delostrelectva kde pôsobí ako inštruktor, pričom na tomto poste pôsobí do 1934, odkedy je inštruktorom v Škole pobrežného delostrelectva.
V roku 1935 sa Kimura najprv pohybuje v blízkosti Japonskej politiky, keď je následne menovaný vedúcim kontrolnej sekcie v Ekonomickej mobilizačnej kancelárii na Ministrestve vojny. Nasledovného roku sa stáva vedúcim kancelárie arzenálu.
1936 je mu udelaná hodnosť generálmajor a 1939 generálporučík. Toho istého roku je mu pridelené velenie 32. divízie v Číne a na tomto poste zotrváva do 1940. Od 1940 do 1941 slúži Kimura ako náčelník štábu Kuangtungskej armády v Mandžusku.
1941 sa vracia na ministerstvo vojny ako viceminister, prićom asistuje ministrovi vojny Tódžóovi Hidekimu, pri plánovaní stratégii pre druhú Sino-japonskú vojnu a následne pre vojnu v Pacifiku.
Od 1943 do 1944 je členom Najvyššej vojnovej rady, kde má výrazný vplyv na politiku a ďalšiu vojnovú stratégiu.


Obrat vo vojne
Koncom v 1944, keď sa vojna otáča proti Japonsku po drtivej porážke v Imphal, Kimura je poverený aby velil Barmskej armáde. V tomto období sú Japonské sily tlačené k ústupu na všetkých frontoch a spojenci majú jasnú prevahu a to hlavne vo vzduchu. Posily, podpora muníciou a výzbrojov sú nedostatočné. Imperiálny generálny štáb sa domnieval, že Kimura s jeho silymi si bude schopný logisticky sám vystačiť.
Japonská armáda neni schopná ubrániť Barmu a Kimura sa sťahuje za rieku Irrawaddy, aby napadol spojencov, keď budú ich zásobovacie línie stenčené. Naneśťastie pre neho, spojenci disponovali dostatočným množstvom materiálu a hlavná tiaž ofenzívy sa sústredila na pozíciách v Meiktila a Mandalay. Od tohto momentu bol Kimura schopný iba zdržiavania akcii a bojov. Snažil sa radšej o zachovanie svojich síl, ako dať príkaz k boju o hlavné mesto Rangún do posledného muža.


Koniec vojny a jeho koniec
1945 je povýšený do hodnosti generála a venuje sa organizoavniu svojich síl až do kapitulácie Japonska.
Po kapitulácii Japonska je Kimura zatknutý spojeneckými silama a obvinený Medzinárodným vojenským tribunálom pre ďaleký východ, zo spáchania vojnových zločinov. Tribunál uviedol v obžalobe jeho úlohu pri plánovaní stratégie vojny s Čínou a v Juhovýchodnej Ázii. Taktiež sa v obžalobe spomínal jeho laxný prístup pri možnosti zabrániť zverstvám páchaných na vojnových zajatcoch v Barme. Aj keď Železnica smrti v Burme bola stavaná v letech 1942–1943 a Kimura prichádza do Burmy až v 1944, je mu kladene´za vinu, že aj v tomto období bol zodpovedný za smrť väzňou a civilov pri stavbe a obsluhe tejto železnice.
Roku 1948 je zhliadnutý vinným z bodov obžaloby 1, 27, 29, 31, 32, 54 a 55. Je odsúdený k trestu smrti a popravený obesením dňa 23.12.1948 v Tokiu ve väzení Sugamo.Zdroj:
en.wikipedia.org
https://pwencycl.kgbudge.com/
www.generals.dk
URL CZ: https://www.valka.cz/Kimura-Heitaro-t123161#419946Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Heitaro-Kimura-t123161#419946Version : 0
MOD