Main Menu
User Menu
Reklama

Kawabe, Masakazu

Masakazu Kawabe

河辺正三

     
Příjmení:
Surname:
Kawabe
Jméno:
Given Name:
Masakazu
Jméno v originále:
Original Name:
河辺正三 / かわべ・まさかず
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.12.1886 ?, prefektura Tojama /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.03.1965 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 1. všeobecná armáda
velitel: Všeobecná letecká armáda
Vojenský velitel Barmy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 15. oblastní armáda
velitel: 3. armáda
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedi.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#419821Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kawabe
Jméno:
Given Name:
Masakazu
Jméno v originále:
Original Name:
河辺正三 / かわべ・まさかず
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1907 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1915 Vojenské štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1907 podporučík
DD.MM.1927 plukovník
DD.04.1936 generálmajor
31.01.1939 generálporučík
07.04.1945 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1941-17.08.1942 Velitel : 3. armáda
07.04.1945-02.08.1945 Velitel : Všeobecná letecká armáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1918-DD.MM.1921 rezidentný dôstojník, Švajčiarsko
DD.MM.1925-DD.MM.1927 generálny štáb
DD.MM.1927-DD.MM.1929 inštruktor - vojenské kolégium
DD.MM.1929-DD.MM.1932 vojenský atašé, Nemecko
DD.MM.1932-DD.MM.1933 veliteľ 6. pluku
DD.MM.1933-DD.MM.1934 Veliteľ výcvikového pluku, Toyama škola pechoty
DD.MM.1934-DD.MM.1936 Velieľ 1. sekcie Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku
DD.04.1936-DD.MM.RRRR Veliteľ Stálej brigády, Čína
26.08.1937-14.02.1938 Zástupca velitela náčelníka štábu Armády Severočínskej zóny
15.02.1938-31.01.1939 Náčelník štábu Stredočínskej expedičnej armády
31.01.1939-12.09.1939 Zástupca Hlavného inšpektora vojenského výcviku
12.09.1939-14.10.1940 Hlavný inšpektor vojenského výcviku
14.10.1940-01.03.1941 Veliteľ 12. divízie
01.03.1941-17.08.1942 Veliteľ 3. armády
17.08.1942-18.03.1943 Náčelník štábu Čínskej expedičnej armády
18.03.1943-30.08.1944 Veliteľ armády Burmskej zóny
18.03.1943-30.08.1944 Vojenský veliteľ Burmy
30.08.1944-01.12.1944 Najvyššia vojnová rada
01.12.1944-DD.MM.RRRR Veliteľ Centrálneho vojenského okresu
01.02.1945-07.04.1945 Veliteľ 15. zóny armády
07.04.1945-DD.MM.RRRR Veliteľ generálnej leteckej armády
12.09.1945-01.10.1945 Vedúci Vojenského leteckého oddelenia ministerstva vojny
01.10.1945-DD.MM.1945 Veliteľ 1. generálnej armády
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1945-DD.MM.1947 zatknutý pre podozrenie z vojnových zločinov
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedi.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
generals.dk

URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#419824Verze : 0
MOD

Kawabe Masakazu
Narodil sa v prefektúre Tojama.
Roku 1907 ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu a v 1915 Vojenské štábne kolégium.
V 1918 sa stáva rezidentným dôstojníkom vo Švajčiarsku do 1921. V rokoch od 1927 do 1929 slúži ako inštruktor na vojenskom kolégiu. Následne je vyslaný v 1929, ako vojenský atašé do Berlína a tu zostáva do 1932.
1932 je povýšený do hodnosti plukovníka pechoty a zastáva rôzne štábne posty v Japonsku, kým neni roku 1932 poverený velením 6. pluku pechoty a tento post zastáva do roku 1933. Tohto roku je poverený velením výcvikového pluku, školy pechoty, do roku 1934, kedy sa stáva veliteľom 1. sekcie Generálneho inšpektoriátu vojenského výcviku, pričom na tomto poste pôsobí do 1936, zároveň tohto roku je povýšený na generálmajora.


Pôsobenie v Číne
S vypuknutím druhej Sino-japonskej vojny je Kawabe poslaný do Číny, kde preberá velnie Permanentnej (stálej?) Čínskej brigády.
Ako sa vojna postupne rozšírila aj na ďalšie regióny, stáva sa od 26.08.1937 do 14.02.1938 zástupcom náčelníka štábu armády Severočínskej zóny, potom od 15.02.1938 do 31.01.1939 je sám náčelníkom štábu Stredočínskej expedičnej armády.
V marci 1939 je Kawabe povýšený na generálporučíka. Počas pôsobenia v Číne sa účastní bitiev Xuzhou, severnom a východnom Honan, bitvy Wuhan, operácii v kantóne, ďalej bitiev Nanchang, Suixian-Zaoyang, Changsha (1939) a zimnej ofenzívy 1939-1940.
Od 12.09.1939 do 14.10.1940 Kawabe je povolaný do Japonska a tu pracuje vo funkcii Genrálneho inšpektora vojenského výcviku.
V 1940 sa vracia do Číny, tentoraz ako veliteľ 12. divízie, zaradenej pod Kuantungskú armádu. Jeho následné posty sú: v marci 1941 veliteľ 3. armády a následne náčelník štábu Čínskej expedičnej armády od 17.08.1942 do 18.03.1943.


Burma
V marci 1943 je premiestnený na južný front a tu sa ujíma velenia Barmskej armády. Jeho postoj a správanie je charakterizované ako lhostajné k ľudskému životu a to aj vo vzťahu k vlastným vojakom.
Tu po príchode je presvedčený, aby podporil plán svojho starého známeho, veliteľa 15. armády Renja Mutaguči, zaútočiť na britské sily v Imphale. Cieľom tohto útoku malo byť zabránenie aby si Briti v tejto oblasti vybudovali obranné postavenia a pripraviť pozíciu na pokračovanie útoku smerom do Ásám a ďalej do Britskej Indie.
Tento plán sa stretol s nesúhlasom väčšiny jeho dôstojníkov a taktiež nesúhlasom Masazumiho Inada, zástupcu náčelníka štábu Južnej expedičnej armády, so sídlom v Singapuru. Odpor bol motivovaný hlavne zložitou zásobovacou situáciou, ktorá by urćite následne vznikla.
V októbri 1943 je Inada je vymenený na svojom poste, a v decembri 1943 je plán operácie U-Go schválený generálom Hisaiči Teraučim a prvým ministrom Hideki Tódžóem, ktorý porozumel, že sa bude jednať o obrannú operáciu. V marci 1944 sa začína operácia U-Go, pod jeho velením.
Mutagučiho plán bol katastrofálny pre tamní japonskú armádu a následkom boli najväčšie straty japonskej armády počas operácii vojny a strata Barmy.
V priebehu neskoršieho obdobia operácie Kawabe onemocnie na amoebickú dizentériu a je vymenený na poste 30.08.1944 generálom Heitaró Kimurou a vracia sa do Japonska.


Koniec vojny
Kawabe v Japonsku krátky čas pracuje v najvyššej vojnovej rade. V poslednom štádiu vojny Japonsko potrebovalo skúsených veliteľov k obrane ostrovov a Kawabe sa stáva 01.12.1944 veliteľom Centrálneho vojenského okresu, ako aj veliteľom 15. oblastnej armády od jej vytvorenia 01.02.1945 do 07.04.1945.
V marci 1945 je povýšený na generála, 08.04.1945 preberá velenie nad Všeobecnou leteckou armádou, pod ktorú spadajú letecké jednotky v Japonsku, Korei a na Okinawe a slúžia na odvrátenie spojeneckej invázie na ostrovy.
Po kapitulácii vystrieda Kendži Doiharu, po tom ako tento je zatknutý pre vojnové zločiny, vo velení 1. armády a spolupracuje s okupačnými autoritami pri demobilizácii japonských síl.
Kawabe bol sám zatknutý za jeho účasť na Marco Polo Bridge Incident, počas jeho pôsobenia v Číne, ale je prepustený bez toho aby sa postavil pred súd, pravdepodobne pre to, že sa fyzicky nenechádzal pri skutku.Zdroj:
en.wikipedi.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
generals.dk

Kawabe, Masakazu - Kawabe v mladších rokoch

Kawabe v mladších rokoch
URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#419825Verze : 2
MOD
commons.wikimedia.org
Kawabe, Masakazu - Generál Masakazu Kawabe s barmskými vůdci během svého působení jako velitel japonské armády v Barmě, Rangún 1943.

Generál Masakazu Kawabe s barmskými vůdci během svého působení jako velitel japonské armády v Barmě, Rangún 1943.
URL : https://www.valka.cz/Kawabe-Masakazu-t123156#638501Verze : 0
MOD