Main Menu
User Menu

3. protiletadlový pluk [1979-1991]

3rd Anti-Aircraft Regiment

     
Název:
Name:
3. protiletadlový pluk
Originální název:
Original Name:
3. protiletadlový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1979
Předchůdce:
Predecessor:
3. protiletadlový oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1979-31.10.1991 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1979-31.10.1991 Nitra, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.09.1979-DD.MM.RRRR Brousil, Zdeněk (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1985 Brousil, Zdeněk (Podplukovník)
DD.MM.1985-DD.MM.1987 Kaczenbach, Viktor (Kapitán)
DD.MM.1987-DD.MM.RRRR Brádle, Petr (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1991 Brádle, Petr (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.10.1961-31.10.1991 1. palebná baterie
DD.09.1979-31.10.1991 2. palebná baterie
DD.09.1979-31.10.1991 3. palebná baterie
DD.09.1979-31.10.1991 4. palebná baterie
Čestný název:
Honorary Name:
DD.09.1979-31.10.1991
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1979-31.10.1991 VÚ 3299 Nitra
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, otázka č. 1813
URL : https://www.valka.cz/3-protiletadlovy-pluk-1979-1991-t122746#418629Verze : 1
MOD
Posledný veliteľ pluku bol od roku 1989 pplk. Petr Brádle až do zrušenia pluku v r. 1991. Pluk bol zrušený rozkazom VVVO č.003009/2 z 15.1.1991 k 30.októbru 1991. Vinco Feketevízi u tohto pluku nikdy nepôsobil. Súčasťou pluku bolo aj organizačné jadro pre vytvorenie 25. pldp (VÚ 9321) v prípade mobilizácie, 3. pldp skladoval pre tento mobilizačný pluk aj kompletnú výzbroj obdobnú ako mal on sám - t.j. výzbroj pre štyri šesť delové batérie - teda 24 ks 57 mm PL kanónov vz. ČS. (zdroj Vojenský archív Trnava).
3. protiletadlový pluk [1979-1991] - mjr. Petr Brádle - nový veliteľ 3.pldp Nitra

mjr. Petr Brádle - nový veliteľ 3.pldp Nitra
3. protiletadlový pluk [1979-1991] - foto z výcviku 3.plp NITRA s 57mm PLKvz.CS

foto z výcviku 3.plp NITRA s 57mm PLKvz.CS
URL : https://www.valka.cz/3-protiletadlovy-pluk-1979-1991-t122746#655607Verze : 1