Main Menu
User Menu

DEU - LFF Lorenz (radiomajákový přistávací systém)

LFF Lorenz (Standard Beam Approach)

     
Název:
Name:
LFF Lorenz
Originální název:
Original Name:
Lande-Funk-Feuer (LFF) Lorenz
Kategorie:
Category:
radiomajákový přistávací systém
Výrobce:
Producer:
Německo,
?,
?,
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1) Kurzový radiomaják (AFF)
2) Vnější návěstní/polohový radiomaják (VEZ)
3) Hlavní návěstní/polohový radiomaják (HEZ)
Uživatelské státy:
User States:

?,
?,
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/
http://www.rlp.cz/
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/DEU-LFF-Lorenz-radiomajakovy-pristavaci-system-t122590#418328Verze : 0
Radiomajákový přistávací systém Lorenz s metodou vodícího paprsku s poslechem a indikací odchylky ze směru příletové přistávací dráhy vlevo/vpravo způsobem morse značek E (. tečka) - T (- čárka) /nebo/ A (. -) - N (- .) vznikl již ve třicátých letech min. století a bývá označován jako LandeFunkFeuer (LFF)zkrácene "Leitstrahl" či "BAKE" / Standard Beam Approach (SBA).

Pro přistání využívaly osádky letadel zařízení tvořené:
- kurzovým majákem (Ansteurung-Funk-Feuer / AFF) - vysílačem pracujícím na VKV kmitočtu 30 - 33,3 MHz umístěným v prodloužené ose za koncem VPD.
Na př. Ansteuersenders AS 2 s výkonem 120 W (r. 1941), AS 3 s výkonem 120 W (r. 1942) nebo AS 4 s výkonem 500 W (r. 1943)
Jeho antenní systém tvořily 3 svisle upevněné λ/2 dipoly
a
- dvě radiová návěstidla ("markery") (Einflug-Zeichen-Sender / EZS 2) vysílačem s kmitočtem 38 MHz.


Byly umístěny zpravidla:
- ve vzdálenosti 3000 m (označován "VEZ" - Vor-Einflugzeichensender )
a
- ve vzdálenosti 300 m (označován "HEZ" - Haupt-Einflugzeichensender )před prahem a v ose VPD.


Jejich antenní systém tvořil vodorovný λ/2 dipol.


Na letišti byly dále dlouhovlnné a krátkovlnné radiokomunikační vysílače a nesměrové radiomajáky pro palubní zařízení -radiopolokompas či radiokompas, sloužící k "přivedení" k letišti.


Při přistávacím manévru s použitím systému LFF/SBA informoval osádku letadla o přesném „usazení“ v ose přistávací dráhy zvukový signál ve sluchátkách a vizuální informaci poskytoval pilotovi "ručičkový" přístroj AFN 1 nebo AFN 2.

Při "odchylce" - poloze letounu nalevo od osy přistání byly se vzrůstající odchylce slyšet sílící tečky, napravo pak čárky.


Zdroj: http://en.wikipedia.org/
http://www.rlp.cz
Vlastní archiv
DEU - LFF Lorenz  (radiomajákový přistávací systém) - Schema systému Lorenz LFF
(Vlastní archiv)

Schema systému Lorenz LFF
(Vlastní archiv)

DEU - LFF Lorenz  (radiomajákový přistávací systém) - Stanoviště kursového radiomajáku Lorenz LFF
(Foto http://www.airfieldinformationexchange.org)

Stanoviště kursového radiomajáku Lorenz LFF
(Foto http://www.airfieldinformationexchange.org)

DEU - LFF Lorenz  (radiomajákový přistávací systém) - Antény radiomajáků systému Lorenz

Antény radiomajáků systému Lorenz
URL : https://www.valka.cz/DEU-LFF-Lorenz-radiomajakovy-pristavaci-system-t122590#418645Verze : 0
Diskuse
Přistávací systém Lorenz
Ultrakurzwellen-Landefunkfeuer (LFF)/"Leitstrahl"
URL : https://www.valka.cz/DEU-LFF-Lorenz-radiomajakovy-pristavaci-system-t122590#418324Verze : 0