Main Menu
User Menu

Gille, Herbert Otto

     
Příjmení:
Surname:
Gille
Jméno:
Given Name:
Herbert Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Herbert Otto Gille
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.03.1897 Gandersheim /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.12.1966 Stemmen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 5. SS divízie pancierových granátnikov Wiking
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Jeden z 27 držiteľov Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami, mečmi a briliantami.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Otto_Gille
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Gille-Herbert-Otto-t12237#400960Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gille
Jméno:
Given Name:
Herbert Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Herbert otto Gille
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.01.1915 poručík
31.03.1919 nadporučík
DD.12.1931 SS-Anwärter
DD.MM.1932 SS-Scharführer
20.04.1933 SS-Untersturmführer
20.04.1935 SS-Obersturmführer
09.11.1935 SS-Hauptsturmführer
20.04.1937 SS-Sturmbannführer
19.10.1939 SS-Obersturmbannführer
30.01.1941 SS-Standartenführer
01.10.1941 SS-Oberführer
09.11.1942 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
09.11.1943 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
09.11.1944 SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
21.12.1940-01.05.1943 Velitel : Dělostřelecký pluk SS 5
01.05.1943-22.10.1943 Velitel : Divize tankových granátníků SS Wiking
22.10.1943-06.08.1944 Velitel : 5. tanková divize SS Wiking
28.07.1944-08.05.1945 Velitel : IV. tankový sbor SS

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1914

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.1914

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

26.10.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

21.11.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

DD.05.1941

Všeobecný útočný odznak 1. stupeň
General Assault Badge 1st Grade
Allgemeines Sturmabzeichen 1. Stufe
-

28.02.1942

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

25.09.1942

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

08.10.1942

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

15.03.1943

Řád Kříže svobody - 1. třída
Order of the Cross of Liberty - 1st Class
Vapaudenristin ritarikunta - 1. luokan
-

01.11.1943

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
315. držiteľ Dubových ratolestí.

20.02.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí a meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
47. držiteľ Mečov.

19.04.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí, meči a brilianty
Knight's Cross with Oak Leaves, Swords, and Diamonds
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillianten
12. držiteľ Briliantov.

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

DD.MM.RRRR

Medaile na pamět 13. března 1938
Anschluss Medal
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
-

DD.MM.RRRR

Služební vyznamenání SS za 4 roky
SS Long Service Award for 4 Years
SS-Dienstauszeichnung für 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Služební vyznamenání SS za 8 let
SS Long Service Award for 8 Years
SS-Dienstauszeichnung für 8 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Služební vyznamenání SS za 12 let
SS Long Service Award for 12 Years
SS-Dienstauszeichnung für Jahre
-

DD.MM.RRRR

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

DD.MM.RRRR

Sportovní odznak SA stříbrný
SA Sports Badge Silver
SA-Sportabzeichen Silber
-

DD.MM.RRRR

Německý říšský sportovní odznak - stříbrný
German Empire Sport Badge - Silver
Deutsches Reichssportabzeichen - in Silber
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 stříbrný
Wound Badge 1939 Silver
Verwundetenabzeichen 1939 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 2. třída
War Merit Cross - 2nd Class
Kriegsverdienstkreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Válečný záslužný kříž - 1. třída
War Merit Cross - 1st Class
Kriegsverdienstkreuz
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Otto_Gille
www.lexikon-der-wehrmacht.de
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Gille-Herbert-Otto-t12237#416301Verze : 0
MOD
Jeden za dvou nositelů briliantů (spolu s Dietrichem) od Waffen-SS, patřil k nejlepším velitelům SS.
URL : https://www.valka.cz/Gille-Herbert-Otto-t12237#50157Verze : 0
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Herbert Otto Gille


Najprv bol druhý veliteľ divízie Wiking a potom IV. tankového zboru SS. V armáde slúžil už od mladosti. Narodil sa 8. března/marca 1897 v Bad Gandersheime. Vstúpil do vojenskej školy v Bensbergene pri Kolíne nad Rýnom. Na jar 1914 bol prevelený do vojenskej školy v Berlíne-Lichterfelde.
URL : https://www.valka.cz/Gille-Herbert-Otto-t12237#40048Verze : 0
Herbert Otto Gille


Herbert Otto Gille, napřed druhý velitel divize Wiking, potom IV.tankového sboru SS, sloužil v armádě od mládí. Narozen 8.března 1897 V Bad Gandersheimu, vstoupil do vojenské školy v Bensbergenu u Kolína nad Rýnem. Na jaře roku 1914 byl převelen do vojenské školy v Berlíně-Lichterfelde, pozdějšího výcvikového střediska příslušníků Waffen-SS.
Během roku dosáhl Gille hodnosti poručíka a sloužil u polního dělostřelectva, kde mu bylo svěřeno velení roty a baterie a kde si vysloužil Železné kříže 1. a 2.třídy a Hrdinský kříž. Když válka skončila, neviděl žádnou výhodu v dalším setrvání v armádě a v březnu 1919 odešel v hodnosti nadporučíka do civilu. Celých 15 let pracoval v zemědělství, až v roce 1934 vstoupil do SS-Verfügungstruppen kde brzy dostal hodnost SS-Obersturmführer a byl pověřen velením čety, později kulometné roty. Během druhého roku války byl převelen do Heubergu, kde Steiner začal budovat budoucí divizi Wiking a hledal pro ni vhodné důstojníky.
Ačkoli se podílel na západní kampani v roce 1940 a byl za ni vyznamenán Německým křížem ve zlatě, pozornost na sebe obrátil až v létě 1942. K tomu došlo díky velení čelní jednotce v oblasti Kubáně, hodně na jih od Rostova, kde se na operacích podílely pluky Nordland a Germania. Událostí, která vzbudila pozornost, bylo zajištění Kubáně po těžkých bojích o klíčovou železniční stanici Krapotkino, kde byla rozdrcena kolona 4000 ruských vojáků. To Gillemu 8.října 1942 vyneslo Rytířský kříž a také, s hodností SS-Oberführer, velení 5.dělostřeleckého pluku SS Wiking.
V srpne 1942 Gille – s divizí Wiking v čele LVII. tankového sboru, s jednotkami, k nimž patřil i 5. dělostřelecký pluk SS-útočil na silnou nepřátelskou obranu obranu v oblasti Tuapse, na východním pobřeží Černého moře a pronikl na severovýchodě a na jihovýchodě do Majkopské ropné oblasti. 9.listopadu téhož roku Gille povýšil do hodnosti SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS.
Během následujícího května Steiner opustil divizi Wiking, aby převzal III. SS (Germ.) tankový sbor. Gille povýšil do funkce velitele přednedávnem zřízené SS-divize pancéřových granátníků Wiking. Neobešlo se to bez námitek, někteří měli pocit, že nový velitel postrádá pro tuto funkci dostatek zkušeností. Pokud se týče jeho vojáků, ti věděli, že trvá na přísné disciplíně, ale současně záměrně pěstuje jakousi neformálnost, která mu vynesla přezdívku „Papa“ Gille. Jeho osobnost, neustále se sukovitou vycházkovou holí, vzbuzovala u vojáků pocit jistoty.
Gille měl navíc nejen organizační talent, ale i železné nervy. Což byly neocenitelné vlastnosti během riskantního ústupu z Korsunského kotle v lednu-únoru 1944 při brodění ledovou vodou řeky Gniloj Tikič. Po tomto výpadu okamžitě odletěl do vůdcova hlavního stanu, kde byl vyznamenán Dubovými listy s Meči.
V té době protivník německé armádě pouštěl žilou a zoufalá situace města Kovel na Ukrajině si vyžadovala přednostní doplnění stavů. Poté, 16.března 1944 do města vstoupily jednotky divize Wiking, Rusové město kompletně obklíčili. Úkolem Gilleho bylo přeměnit město v pevnost. Ale frontu se podařilo pouze stabilizovat, útěchou pro Gilleho bylo další vyznamenání-Dubové listy s Meči a Brilianty, stal se jeho 12.nositelem.
Divize byla vyčerpaná a část byla stažena do výcvikového prostoru v Polsku. Po jejím doplnění se Gille, který mezitím dostal velení IV.tankového sboru SS, zapojil do těžkých obranných bojů kolem Varšavy. Na Štědrý den roku 1944 se divize Wiking a Totenkopf s podporou pěchoty hnaly k budapešťskému letišti, aby pomohly zachránit 45000 německých vojáků a esesmanů. Ale rozkaz IV.armády, který měl obklíčit deset ruských divizí v okolí Balatonu, vedl k tomu, že Gilleho sbor musel couvnout. Tento manévr se ukázal jako katastrofa, Rusové získali čas k doplnění zdrojů a koncem měsíce byl německý útok v troskách. Rudá armáda postupovala na Pešť a konečné zhroucení Německa bylo neodvolatelné. 8.května pochodoval Gille do zajetí a propuštěn byl až za tři roky.
Zbytek svých dnů strávil jako majitel malého knihkupectví a současně jako zakladatel časopisu pro veterány s názvem Wikinger Ruf (Volání Vikingů). Zemřel ve Stemmen poblíž Hanoveru na infarkt dne 26.prosince 1966. Pohřbu se zúčastnila více než 800 jeho bývalých kamarádů z divize Wiking.


Zdroj: Rupert Butler-Wiking
URL : https://www.valka.cz/Gille-Herbert-Otto-t12237#54984Verze : 0