Main Menu
User Menu

Steiner, Felix Martin Julius

     
Příjmení:
Surname:
Steiner
Jméno:
Given Name:
Felix Martin Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Felix Martin Julius Steiner
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.05.1896 Nesterov* /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.05.1966 Mnichov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ III. SS tankového zboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Nesterov* - predtým Stallupönen , dnes súčasť Ruska.
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Steiner
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Felix-Martin-Julius-t12236#404937Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Steiner
Jméno:
Given Name:
Felix Martin Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Felix Martin Julius Steiner
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR SS-Obersturmbannführer
DD.MM.RRRR SS-Standartenführer
DD.MM.RRRR SS-Oberführer
09.11.1940 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
01.01.1942 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
01.07.1943 SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.11.1940-21.12.1940 Velitel : Divize SS Germania
21.12.1940-09.11.1942 Velitel : Divize SS Wiking
09.11.1942-01.05.1943 Velitel : Divize tankových granátníků SS Wiking
15.04.1943-09.11.1944 Velitel : III. tankový sbor SS (germánský)
28.11.1944-DD.03.1945 Velitel : 11. tanková armáda SS
25.03.1945-27.04.1945 Velitel : Steinerova armádní skupina

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

15.08.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

22.04.1942

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

23.12.1942

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
159. držiteľ Dubových ratolestí.

10.08.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí a meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
86. držiteľ Mečov.

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

MM.DD.RRRR

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Steiner
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Felix-Martin-Julius-t12236#422240Verze : 0
MOD
Práve Steinerov radikálny prístup k metódam výcviku bol dôsledkom toho, že výcvik Waffen-SS bol najefektívnejší zo všetkých systémov výcviku druhej svetovej vojny. Steiner sa narodil 23. května/mája 1896 v Stallupone vo východnom Prusku v rodine rakúskeho emigranta. V roku 1914 odišiel s východopruským peším plukom č. 41 Van Boyen do prvej svetovej vojny a bojoval v bitke pri Tannenbergu, kde bol ťažko zranený. Neskôr slúžil ako veliteľ roty guľometného práporu a zúčastnil sa ťažkých bojov na jar 1918 vo Flandroch a tiež vo Francúzsku. Tri roky po uzavretí prímeria bol už Steiner v armáde, v Reichswehre, povojnovej nemeckej armáde, kde sa stal pobočníkom veliteľa pešieho pluku s hodnosťou kapitán. Neskôr bol povýšený na majora vo funkcii príslušníka štábu výcvikového veliteľstva Reichswehru. Jeho záujem o radikálne metódy výcviku mal pôvod v trpkých skúsenostiach z „Cisárskej vojny“. Príležitosť predviesť konkrétne zmeny sa dostavila s nástupom Hitlera k moci a so vznikom SS-Verfügungstruppen. Steinerovou prvou úlohou bolo u Verfügungstruppen zriadiť 3. prápor pluku , SS Deutschland, ktorý bol posádkou v Mníchove. Jeho výcvikový tábor bol v Dachau. Zaviedol tu vlastnú metódu výcviku podľa hesla „pot šetrí krv“. Zo začiatku vstúpilo do SS len málo profesionálnych vojakov. Steiner bol presvedčený, že budúcnosť bude patriť malým elitným jednotkám bojujúcim samostatne s využitím najmodernejšej techniky. Jeho rozhodnutie skoncovať s kasárenským drilom a namiesto toho zaviesť kratšie obdobie intenzívneho bojového výcviku s ostrou muníciou sa najprv stretla s výsmechom. Ale tí, ktorí so Steinerovými metódami nesúhlasili, museli neskôr zmeniť názor. Hlavne, keď sa za jeho metódy postavil samotný Hitler. Ten nemal o pokroku Steinerovho nového revolučného spôsobu výcviku ani potuchy, až do ukážky novej taktiky, ktorú prápor Deutschland predviedol v roku 1939 na výcvikovom priestore Munsterlager. Führer skúmajúci ďalekohľadom cvičisko, sa spýtal, kedy konečne útok začne. Steiner mu odpovedal, že sa rozvíja už celých dvadsať minút. A v tej chvíli sa objavili útočiace jednotky, rýchlo postupovali vpred, bez prestávok a nedalo sa ich pribiť k zemi nepriateľskou paľbou. Títo vojaci dokázali prejsť tri kilometre za necelých dvadsať minút a stále ešte boli svieži, pripravený bojovať s ručnými granátmi a demolačnými náložami. Naviac, aby urýchlil postup, namiesto pušiek používali samopaly. Rovnako ako Hitler, tak aj Himmler boli efektivitou Steinerovho výcviku zaskočený a boli nadšený. Ale nie všetci boli nadšený rastúcim vplyvom Steinera vo Waffen-SS. Kvapku závisti môžeme nájsť u Paula Haussera, ktorý nazval Steinera „Himmlerovým dieťatkom“. V priebehu poľskej kampane na začiatku II. svetovej vojny mal prápor Deutschland 2800 mužov a spolu s ďalšími jednotkami SS-Verfügungstruppen bol začlenený do tankovej divízie Kempf. Pri presune na západ sa prápor dostal do boja s francúzskymi divíziami v Holandsku.............................
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Felix-Martin-Julius-t12236#40186Verze : 0
........................................Steinerov úspech vytvoriť káder lojálnych a odvážnych vojakov, sa jasne ukázal v období evakuácie britského expedičného zboru (BEF) z Dunkerque v květnu/máji 1940. Britská brigáda vytlačila SS z mesta St. Venant, ktoré predstavovalo pre BEF životne dôležité miesto pri ústupe cez rieku Lys. Postup sa podarilo zastaviť, keď čelné jednotky 3. tankovej divízie zapadli do mäkkej pôdy. Ako jediný k rieke prerazili vojaci pluku Deutschland. Steiner, veliteľ pluku, nariadil 3. práporu zaútočiť cez rieku. Boli podporovaný dvomi delostreleckými batériami. Vojaci Deutschland sa nenechali zastrašiť obrovskou prevahou nepriateľa a strieľali na britské tanky z pušiek, zo samopalov a z protitankových pušiek často zo vzdialenosti menšej ako 4,5 metra, alebo na prichádzajúce tanky zo vzdialenosti niekoľko metrov hádzali ručné granáty. Zo severu sa na podporu objavili britské tanky, ale stretli sa s tuhým odporom. Britský ústup potom sťažovali ďalšie straty. Tieto a ďalšie akcie vo Francúzsku a v Belgicku vyniesli Steinerovy rytiersky kríž a súčasne povýšenie na hodnosť SS-Brigadefuhrer und Generalmajor. S týmto povýšením nasledovalo poverenie vytvoriť z podnetu Himmlera novú motorizovanú divíziu SS, ktorá s bude skladať z dobrovoľníkov z väčšiny západných a severných krajín. Konečným výsledkom bola divízia SS-Wiking. Čo sa vojaci Wiking naučili na Steinerovom cvičisku, to sa premenilo v efektívnu akciu, ked koncom června/júna už bola v chodu „Operácia Barbarossa“. Steiner s mnohými z SS si priali, aby bol Hitler prehlásený za nepríčetného a zbavený velenia. V září/septembri 1944 ochorel a musel prenechať velenie SS-Obergruppenführerovi Georgovi Kepplerovi. Po uzdravení dostal novo vznikajúcu XI. armádu. Pri poslednej obrane Berlína sa Hitler spoliehal práve na Steinera. Jeho veliteľstvo povýšil na Armee Abteilung a dal mu k dispozícii nejaké divízie. S týmito vojakmi mal Steiner zaútočiť na juh od Eberswaldu, pozdĺž kanála Finow, asi 24 kilometrov severne od Berlína. Bolo nemožné rozkaz splniť. Jedna z divízii, 4. divízia Polizei, mala len dva prápory a nemala žiadnu výzbroj. Ďalšie boli v boji a ich stiahnutím z fronty by front zostal otvorený. S pomocou narýchlo zozbieraných niekoľko tisíc rozptýlených vojakov Luftwaffe sa Steiner držal. Neskôr tvrdil, že nemal v úmysle mrhať životom žiadneho vojaka pri úlohe, ktorá bola odsúdená k úplnej katastrofe. Potom prišli nové rozkazy, až ho nakoniec Hitler prepustil. Behom niekoľkých dní Steiner nechal odpochodovať svojich vojakov do britského zajatia. Zomrel 12. května/mája 1966. Až do svojej smrti zostával v kontakte so starými kamarátmi a bolo ho možné dosť často vidieť na zrazoch príslušníkov SS.
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Felix-Martin-Julius-t12236#40187Verze : 0
Tu je....
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Felix-Martin-Julius-t12236#40707Verze : 0
SS-Obergruppenführer Felix Steiner


povýšení:
SS-Obergruppenführer: 1.červenec 1943
SS-Gruppenführer: 1.leden 1942
SS-Brigadeführer: 9.listopad 1940


vyznamenání:
Rytířský kříž: 15.srpen 1940
Dubové ratolesti: 23.srpen 1942
Meče: 10.srpen 1944
Německý kříž ve zlatě: 22.duben 1942
Železný kříž (1914)-1.třída: 3.listopad 1917
Železný kříž (1914)-2.třída: 9.říjen 1914
1939 Spona k Železnému kříži (1914)-1.třída: 26.září 1939
1939 Spona k Železnému kříži (1914)-2.třída: 17.září 1939
Řád kříže svobody-1.třída s Dubovými ratolestmi a Meči: říjen 1942
Odznak za zranění (1918)-černý
Medaile za zimní tažení v Rusku 1941/1942
URL : https://www.valka.cz/Steiner-Felix-Martin-Julius-t12236#64771Verze : 0