Klvaňa, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Klvaňa Klvana
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Klvaňa
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník in memoriam Lieutenant Colonel in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.08.1914 Tvrdonice /
04.08.1914 Tvrdonice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.05.1983 Londýn
DD.MM.RRRR London
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- palubní střelec 311. perutě RAF
- Air Gunner of the No. 311 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zajat jako člen osádky letounu Vickers Wellington B Mk.IC Z1098 KX-U 311. perutě RAF, který byl při návratu z náletu na Dortmund poškozen protiletadlovou palbou a následně sestřelen nočním stíhačem nad Nizozemskem
- po komunistickém převratu v roce 1948 uprchl do Velké Británie
- POW as a crew member of Vickers Wellington B Mk.IC Z1098 KX-U 311. squadron RAF, which was damaged by anti-aircraft fire while returning from a raid on Dortmund and subsequently shot down by a night fighter over the Netherlands
- fled back to Great Britain after the communist coup in 1948
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
HURT, Zdeněk a RAIL, Jan. Pod křídly RAF v druhém exilu. 2. díl, Cheb: Svět křídel, 2023. ISBN 978-80-7573-110-4.
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 3. část (1942), Svět křídel, Cheb 2001, ISBN 80-85280-77-9 (166-169)
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 7. část - Černá kronika čs. letectva v RAF 1940-1945, Svět křídel, Cheb 2004, ISBN 80-86808-12-2 (387-389)
PAJER, Miloslav. Křídla míří na Německo: 311. československá bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství bombardovacího letectva RAF. Cheb: Svět křídel, 1994. ISBN 80-85280-22-1 (p.382-386)
URL : https://www.valka.cz/Klvana-Jaroslav-t12222#738486 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Klvaňa Klvana
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Klvaňa
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR obuvník - vyučen
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.03.1946 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
01.06.1991 podplukovník (in memoriam)
07.03.1946 Sub Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
01.06.1991 Lieutenant Colonel (in memoriam)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1941-15.04.1942 311. peruť RAF
15.04.1942-28.04.1945 válečný zajatec
DD.MM.1941-15.04.1942 No. 311 Squadron RAF
15.04.1942-28.04.1945 Prisoner of War
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
osobní číslo: F-3544
osobní číslo RAF: 787271

Návrat do vlasti v hodnosti četař čs. armády a Warrant Officer (W/O) britského letectva.
Prezentován 13.5.1940 v Marseille / jako vojín.
Personal No.: F-3544
RAF No.: 787271
RAF rank: Warrant Officer (W/O)
Zdroje:
Sources:
HURT, Zdeněk a RAIL, Jan. Pod křídly RAF v druhém exilu. 2. díl, Cheb: Svět křídel, 2023. ISBN 978-80-7573-110-4.
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 3. část (1942), Svět křídel, Cheb 2001, ISBN 80-85280-77-9 (166-169)
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu, 7. část - Černá kronika čs. letectva v RAF 1940-1945, Svět křídel, Cheb 2004, ISBN 80-86808-12-2 (387-389)
PAJER, Miloslav. Křídla míří na Německo: 311. československá bombardovací peruť v období svého působení u Velitelství bombardovacího letectva RAF. Cheb: Svět křídel, 1994. ISBN 80-85280-22-1 (p.382-386)
URL : https://www.valka.cz/Klvana-Jaroslav-t12222#738490 Verze : 0
Jaroslav Klvaňa

Nedávno jsem se po letech setkal se svým bývalým spolužákem Davidem. Hovořili jsme, jak to tak bývá, o všem možném. Nakonec tak nějak došlo i na zájmy a koníčky, a tu jsme ke svému překvapení zjistili, že oba řadíme na přední místo letectví a letadla, s velkým důrazem na naše bývalé letce z druhé světové války. Mezi řečí pak z Davida vypadla poznámka, že jeho děda s největší pravděpodobností byl také u letectva a že bojoval v řadách slavné "Třistajedenáctky". Zároveň si ale posteskl, že má o svém dědovi velmi kusé informace a rád by se o jeho osudu něco bližšího dozvěděl. Tak trochu jsem se toho chytil a rozjel rozsáhlé pátrání. Zapojil jsem své přátele, bývalé letce, požádal jsem o pomoc i v Ústředním vojenském archivu v Praze na Invalidovně. Kamarád Falke poslal nějaké fotografie, Honza Lehovec zapátral stejně jako já v knihách (Pajer - Křídla míří na Německo, Rajlich - Na nebi hrdého Albionu, Radosta - Noci nad Německem), mnoho informací jsme však nezískali. Přesto ale pokračuji dále v pátrání a v případě, že zjistím nějaké nové skutečnosti, tak je uveřejním...
Také jsem se již v jednom z příspěvků zmínil i o tom, že si na Davidova dědu vzpomněl pan plukovník Petr Uruba, který se s ním potkal jak u 311. perutě, tak i později v zajateckém táboře. Požádal jsem dopisem pana Urubu, zda by nebyl tak laskav a nezavzpomínal v klidu domova, nyní napjatě čekám, jakých se mi od něj dostane informací.

Jaroslav Klvaňa se narodil 9. srpna 1914 v obci Tvrdonice na Hodonínsku. U firmy Baťa se vyučil obuvníkem a poté nastoupil vojenskou prezenční službu. Po obsazení republiky se rozhodl uprchnout do zahraničí a tak začátkem března roku 1940 odjel se čtyřmi svými přáteli vlakem do Bratislavy, následně pak přes maďarské hranice a do Budapešti. Byl však zatčen a uvězněn. Po propuštění z vězení byl eskortován zpátky na Slovensko.
Neváhal a pokusil se o další přechod hranice, který byl již úspěšný. Postupně se dostal přes Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii až do Bejrútu. Odtud putoval na palubě lodi Mariette Pacha do francouzského přístavu Marseille, kde přistál 14. května 1940. Zde byl přidělen k vytvořené letecké skupině v táboře Agde. Zanedlouho se však s ostatními spolubojovníky musel znovu vydat na cestu. Francie kapitulovala a poslední naději skýtala anglická půda. Po přesunu do Anglie byl přijat 24. července 1940 do dobrovolné zálohy Královského letectva (RAF VR - Volunteer Reserve). Po absolvování předepsaného výcviku byl zařazen k 311. československé bombardovací peruti ve funkci palubního střelce. U "Třistajedenáctky" sloužil téměř dva roky, skoro až do konce jejího nasazení v rámci Bomber Command. Jako zadní střelec létal v posádce Sgt. Páry.
Dne 14. dubna odstartovala posádka, ve složení pilot: Sgt. Vladimír Pára, Co-pilot: Sgt. Oldřich Havlík, navigátor: F/O Milan Zapletal, radio-operátor: Sgt. Josef Taláb, přední střelec: Sgt. Pavel Varjan, zadní střelec: Sgt. Jaroslav Klvaňa, se svým Wellingtonem Mk.IC č. Z1098 imatrikulace KX-U jako "Uršula" k bombardovacímu náletu na Dortmund. stroj odstartoval jako šestý v pořadí ve 22:25 hodin a i přes počáteční potíže se stoupavostí zamířil k nepřátelskému území. Posádka odhodila svůj náklad na cíl a obrátila se k návratu do Anglie. Karta se obrátila. Nad Porúřím se "Uršula" dostala do silné protiletadlové palby. Wellington byl zachycen pátracími světlomety, zaměřily se na něj veškeré protiletadlové kanóny a kulomety v dosahu a byl několikrát zasažen a poškozen. Navigátor utrpěl zranění střepinou na pravé ruce. Pilot Sgt. Pára prudkým klesáním unikl z oslňující záře světlometů a dostal se i z dosahu prudké palby. Dále pokračoval přízemním letem, obtěžován lehkým flakem. Pravý motor utrpěl zásah a přestal pracovat, stroj začal klesat.
Osud poškozené Uršuly zpečetila nad územím Holandska dávka z kanónů a kulometů německého nočního stíhače. Dle dochovaných pramenů jím byl Oblt. Siegfried Wandam, příslušník I./NJG 1 ze základny v nizozemském Venlo. Střelba směřovala přímo na kabinu. Dva náboje zasáhly Havlíkův obličej, kousky lebky a mozku se rozprskly po kabině. S ustřelenou půlkou hlavy se druhý pilot zhroutil na řízení a letoun zavadil o vrcholky stromů. V okamžiku byl na zemi (dopadl přibližně ve 4:10 hodin na silnici z Maarheeze do Weertu) a pohltily ho prudké plameny. Při dosednutí (dopadu?) na břicho narazil letoun do velkého stromu. Těžce zraněný Zapletal z posledních sil vyprostil bezvědomého Páru a odtáhl ho z dosahu plamenů. Klvaňa se při nárazu udeřil a upadl do bezvědomí. Ostatní tři členové posádky tolik štěstí neměli. Zahynuli a jsou pochováni na hřbitůvku u města Woensel v Holandsku.
Když se Klvaňa probral, pokusil se uprchnout od hořícího stroje. Předtím se však ještě pokusil zjistit, jak dopadli jeho kamarádi z posádky. Volal, nikdo se však neozýval. Nikoho nespatřil. Vydal se proto do blízkého lesa a druhý den směrem k francouzsko - belgické hranici. Po přechodu do Belgie byl zadržen místními četníky, vysvětlil jim však svoji situaci a oni mu nezištně poskytli pomoc v podobě civilních šatů, obuvi a jízdního kola. Po čtyřech dnech ho však štěstí opustilo a byl zadržen německou hlídkou. Byl odvezen do vězení v Bruselu. Absolvoval deset dní výslechů, návštěvy místa havárie, vyhrožování i sladké řeči a sliby, nic však neřekl a neprozradil lidi, kteří mu pomohli. Nakonec byl odvezen do zajateckého tábora Dulag Luft a později do proslulého Stalag Luft III v Saganu. Konce války a svého osvobození se dočkal v táboře Stalag IVB v Muhlbergu. 5. května 1945 byl odeslán do Cosfordu a zařazen k jednotce No. 106 v rámci Czechoslovak Depot. Do vlasti se vrátil 21. srpna 1945.

Celou událost dokresluje hlášení Josefa H. Huskense, nizozemského policisty z Weertu: (cituji z knihy "Na nebi hrdého Albionu...)"... když letoun letěl přes zápsdní část tohoto prostoru, byla slyšet silná palba kulometů a hned na to exploze. Kolem 4:10 hodin letoun, byl to britský bombardér, havaroval 7-8 km severozápadně od města Weert, poblíž hranice kraje Budel. Letoun byl sestřelen německým nočním stíhačem. Šlehající plameny hořícího bombardéru byly viditelny na okolní stromy.
V blízkosti vraku bylo nalezeno pět členů posádky, tři z nich byli mrtví, jejich těla byla zle spálená. Dva vážně zranění letci byli převezeni do nemocnice St. Jans-Ziekenhuis. Podle typu letounu se v něm muselo nacházet šest osob, takže jeden chyběl. Ihned byly tedy informovány policejní stanice a vydán rozkaz k jeho nalezení a zatčení. Letadlo hlídala německá stráž, tři mrtvá těla byla odvezena. K havárii došlo v písečném kraji porostlém jehličnatými stromy a nebyla způsobena žádná škoda. Mimo osádky nedošlo k žádným obětem..."

Ani Jaroslav Klvaňa neunikl pozornosti komunistů. Zanedlouho se proto rozhodl opět odejít do ciziny. Přes Německo se vrátil zpět do Anglie, kde pracoval u obuvnické firmy Hirsch. V Anglii nakonec i zemřel, 9. května 1983 ve věku nedožitých 69 let...

Všem svým kolegům a přátelům velmi děkuji za jejich pomoc v pátrání, zvláštní dík pak tímto posílám panu plk. Žikešovi z UVA, který nalezl nějaké dokumenty a poslal mi jejich kopie
URL : https://www.valka.cz/Klvana-Jaroslav-t12222#39955 Verze : 2

Diskuse

Geachte heer


Ik ben het onderzoek naar de crash van de Z1098 Wellington 1C op 15 april 1942 in Weert, Nederland. 311 Squadron RAF.


Mijn vader was een getuige van de crash site.


Neem contact met mij, zodat we kunnen Exhange informatie. Mijn e-mail: Quin@scarlet.be


Vriendelijke groet
URL : https://www.valka.cz/Klvana-Jaroslav-t12222#352147 Verze : 0
Překlad :


Vážení panové


Pátram o podrobnostech zřícení Z1098 Wellingtonu 1C dne 15. duben 1942 v Weert, Nizozemsko. 311 Squadron RAF.


Můj otec byl svědkem na místě nehody.


Prosím kontaktujte mě, abychom mohli vyměnit informace.


Můj e-mail: Quin@scarlet.be


Zdravím
URL : https://www.valka.cz/Klvana-Jaroslav-t12222#352181 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více