Main Menu
User Menu

1. brigáda 2. gardové jezdecké divize [1857-1918]

1-я бригада 2-я гвардейскoй кавалерийскoй дивизии

     
Název:
Name:
1. brigáda 2. gardové jezdecké divize
Originální název:
Original Name:
1-я бригада 2-я гвардейскoй кавалерийскoй дивизии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1875
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1857-DD.MM.1918 2. gardová jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1857-DD.07.1914 Sankt-Petěrburg, ? /
DD.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1857-17.03.1917 Pluk jízdních granátníků osobní gardy
DD.MM.1857-25.11.1894 Hulánský pluk osobní gardy
25.11.1894-17.03.1917 Hulánský pluk osobní gardy Jejího Veličenstva Císařovny Alexandry Fjodorovny
17.03.1917-DD.MM.1918 Gardový pluk jízdních granátníků
17.03.1917-21.06.1917 1. gardový hulánský pluk
21.06.1917-DD.MM.1918 Hulánský gardový pluk
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
https://ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-brigada-2-gardove-jezdecke-divize-1857-1918-t122187#417600Verze : 1
MOD