Main Menu
User Menu

33. ponorková flotila [1944-1945]

33rd Submarine Flotilla

33. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
33. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
33. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1944-08.05.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Flensburg, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jakarta, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Penang, ? /

Velitel:
Commander:
DD.09.1944-DD.10.1944 Schewe, Georg (Korvettenkapitän)
DD.10.1944-08.05.1945 Kuhnke, Günther (Korvettenkapitän)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1944-05.05.1945 U-181 (U-181)
01.10.1944-01.05.1945 U-190 (U-190)
01.10.1944-05.05.1945 U-195 (U-195)
01.10.1944-01.12.1944 U-196 (U-196)
01.10.1944-02.05.1945 U-219 (U-219)
01.10.1944-08.05.1945 U-245 (U-245)
01.10.1944-16.02.1945 U-309 (U-309)
01.10.1944-08.05.1945 U-510 (U-510)
01.10.1944-08.05.1945 U-516 (U-516)
01.10.1944-08.05.1945 U-530 (U-530)
01.10.1944-05.09.1945 U-861 (U-861)
01.10.1944-05.05.1945 U-862 (U-862)
01.11.1944-20.03.1945 U-382 (U-382)
01.11.1944-17.04.1945 U-398 (U-398)
01.11.1944-09.02.1945 U-864 (U-864)
10.11.1944-09.05.1945 U-281 (U-281)
01.02.1945-08.05.1945 U-873 (U-873)
01.03.1945-08.05.1945 U-874 (U-874)
01.03.1945-08.05.1945 U-875 (U-875)

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
33. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.uboat.net/ ; http://www.uboatnet.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/33-ponorkova-flotila-1944-1945-t12209#425965Verze : 0
MOD
33. ponorková flotila / 33. UnterseebootsflottillePolní poštovní číslo:

Frontová flotila od září 1944


Typy používaných ponorek
- Typ VIIC, Typ IXC, Typ IXC/40, Typ IXD1, Typ IXD2, Typ XB, třída Marcello a třída Marconi


počet lodí:Pozn.: jediná německá ponorková flotila umístěná na Dálném VýchoděZdroj: vlastní archiv ...
Upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/33-ponorkova-flotila-1944-1945-t12209#39791Verze : 0