Main Menu
User Menu

27. ponorková flotila [1940-1945]

27th Submarine Flotilla

27. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
27. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
27. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1940
Předchůdce:
Predecessor:
taktische Unterseebootsausbildungsflottille
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1940-DD.03.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1940-DD.03.1945 Gotenhafen, ? /

Velitel:
Commander:
DD.06.1940-DD.12.1941 Sobe, Ernst (Korvettenkapitän)
DD.12.1941-DD.10.1942 Hartmann, Werner (Fregattenkapitän)
DD.10.1942-DD.08.1944 Topp, Erich (Korvettenkapitän)
DD.08.1944-DD.03.1945 Bauer, Ernst (Kapitänleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.01.1943-DD.11.1944 U-D4
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
27. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.uboat.net/ ; http://www.uboatnet.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/27-ponorkova-flotila-1940-1945-t12205#427020Verze : 0
MOD
27. ponorková flotila / 27. UnterseebootsflottillePolní poštovní číslo:


Výcviková flotila od června 1940


Typy používaných ponorek
- O 21


Počet lodí: součástí 27. ponorkové flotily byla 1 loďZdroj: vlastní archiv ...
Upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/27-ponorkova-flotila-1940-1945-t12205#39786Verze : 0
27. flotila byla založena jako jednokty taktického výcviku poonorek. Jednotka zajišťovala závěrečnou fázi výcviku nových ponorkových posádek.
Poté, co byla ponorka schválena do provozu, musela absolvovat text ponorkové schvalovací ko¨mise, která ujišťovala, zda ponorka netrpí mechanickými nebo strukturálními vadami. Pokud ponorka testem prošla úspěšně, čekalo ji odvelení k výcvikové flotile. Její instuktoři posádku ponorky provedli kursem, při němž se noví námořníci seznámili s problémy, které je mohly potkat během bojové plavby. Závěrečný kurs organizovala tzv. technická přípravná skupina pro bojové ponorky (Technische Ausbildungsgruppe für Frontenunterseeboote).
Hlavní částí tohoto kursu byla závěrečná válečná hra, probíhající pod opereční kontrolou 27. flotily. Hra měla podobu simulovaného napadení konvoje, zorganizovaného v Baltském moři. V jednom běhu bývalo zařazeno 10-12 ponorek. Absolvování kursu bylo nezbytným předpokladem pro prohlášení ponorky za plně bojeschopnou.
v roce 1943 do výcviku zařadili 10denní úvodní taktický kurs, předcházející válečné hře s konvojem. tím se však nepodařilo potíže s klesající připraveností posádek odstranit dokonale. Pokud si ponorka počínala skutečně špatně, musela se některé fáze výcviku zopakovat dvakrát nebo i vícekrát. V některých bězích byla úroveň připravenosti tak nízká, že by instruktoři nenechali úspěšně projít kursem ani jednu posádku, tou dobou ale stouply ztráty do takové výše, že bylo instuktorům zakázáno od zkoušek vyhodit více než dvě posádky v každém běhu. 27. flotila byla poslední výcvikovou zastávkou pro nové ponorky před tím, než prošly závěrečnou technickou kontrolou, byly vybaveny zbraněmi a zásobami a než vypluly na ponorkové základny ve Francii a Norsku.

Zdroj:
Ch.Bishop - Německé válečné ponorky 1939-45
URL : https://www.valka.cz/27-ponorkova-flotila-1940-1945-t12205#290055Verze : 0
MOD