Main Menu
User Menu

Jena

Jena

     
Název:
Name:
Jena
Originální název:
Original Name:
Jena
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Durynsko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°55'37.99"N 11°35'09.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1182
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.10.1936-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 24
24th Artillery Regiment
10.11.1938-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 78
78th Artillery Regiment
26.08.1939-DD.MM.RRRR
Dělostřelecký pluk 214
214th Artillery Regiment
29.09.1939-31.01.1940
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
1st Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
29.09.1939-31.01.1940
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
2nd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
29.09.1939-31.01.1940
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
3rd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
29.09.1939-31.01.1940
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
4th Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
29.09.1939-31.01.1940
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 9
9th Special Purpose Bomber Group
29.09.1939-31.01.1940
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
Staff of the 9th Special Purpose Bomber Group
01.03.1940-28.03.1940
III. skupina Stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Fighter Wing
01.03.1940-28.03.1940
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of 3rd Fighter Wing
DD.05.1941-DD.06.1941
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
1st Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1941-DD.06.1941
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
2nd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1941-DD.06.1941
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
3rd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1941-DD.06.1941
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
4th Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1941-DD.06.1941
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 9
9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1941-DD.06.1941
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
Staff of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1943-30.04.1943
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
1st Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1943-30.04.1943
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
2nd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1943-30.04.1943
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
3rd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1943-30.04.1943
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
4th Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1943-30.04.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 9
9th Special Purpose Bomber Group
DD.04.1943-30.04.1943
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
Staff of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1943-DD.10.1943
II. skupina Transportní eskadry 1
2nd Group of 1st Transport Wing
DD.07.1943-DD.MM.1943
II. skupina Transportní eskadry 4
2nd Group of the 4th Transport Wing
21.09.1944-27.09.1944
1. letka Bombardovací eskadry 6
1st Squadron of the 6th Bomber Wing
21.09.1944-27.09.1944
2. letka Bombardovací eskadry 6
2nd Squadron of the 6th Bomber Wing
21.09.1944-27.09.1944
3. letka Bombardovací eskadry 6
3rd Squadron of the 6th Bomber Wing
21.09.1944-DD.10.1944
Bombardovací eskadra 6
6th Bomber Wing
21.09.1944-27.09.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 6
1st Group of the 6th Bomber Wing
21.09.1944-DD.10.1944
Štáb Bombardovací eskadry 6
Staff of the 6th Bomber Wing
21.09.1944-27.09.1944
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 6
Staff of the 1st Group of 6th Bomber Wing
10.06.1945-DD.07.1945
8. gardová vševojsková armáda
8th Guards Combined Arms Army
01.12.1945-15.04.1957
20. gardová mechanizovaná divize
20th Guards Mechanised Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jena
URL : https://www.valka.cz/Jena-t122049#417317Verze : 0
MOD