Main Menu
User Menu

Oldenburg

Oldenburg

     
Název:
Name:
Oldenburg
Originální název:
Original Name:
Oldenburg
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Dolní Sasko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°08'38.00"N 8°12'50.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1108
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
von Knauer, Hans
* 15.05.1874 
- Scheller, Rudolf
* 23.04.1877 
- von Frydag, Peter
* 01.02.1881 
von Wedderkop, Magnus
* 24.04.1882 
Zeiß, Walter
* 29.04.1893 
Böning, Walter
* 14.01.1894 
- Weichhard, Günther
* 03.03.1897 
Koopmann, Erwin
* 01.01.1900 
- Sievers, Franz
* 25.02.1915 
Rökker, Heinz
* 20.10.1920 
von Platen, Hartwig
† 14.03.1938
Geißler, Erich
† 02.05.1967
Conze, Wilhelm
† 31.03.1978
Keitel, Gerhard
† 01.11.1979
Späte, Wolfgang
† 30.04.1997
Müllensiefen, Peter-Eberhard
† 18.02.2004
Rökker, Heinz
† 02.08.2018
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
26.08.1939-10.06.1940
Pěší náhradní pluk 269
269th Infantry Replacement Regiment
26.08.1939-07.10.1939
Pěší pluk 154
154th Infantry Regiment
DD.01.1940-DD.03.1940
4. letka Bombardovací eskadry 54
4th Squadron of the 54th Bomber Wing
DD.01.1940-DD.03.1940
5. letka Bombardovací eskadry 54
5th Squadron of the 54th Bomber Wing
DD.01.1940-DD.03.1940
6. letka Bombardovací eskadry 54
6th Squadron of the 54th Bomber Wing
DD.01.1940-DD.03.1940
II. skupina Bombardovací eskadry 54
2nd Group of the 54th Bomber Wing
DD.01.1940-DD.03.1940
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 54
Staff of the 2nd Group of 54th Bomber Wing
DD.02.1940-DD.05.1940
Meteorologická průzkumná letka Hlavního velitele letectva
Weather Reconnaissance Squadron of the Commander-in-Chief of the Luftwaffe
DD.03.1940-05.05.1940
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
1st Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.MM.1940
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
2nd Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-05.05.1940
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
3th Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-05.05.1940
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
4th Squadron of the 102nd Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-DD.04.1940
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 102
102nd Special Purpose Bomber Group
DD.03.1940-05.05.1940
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 102
Staff of the 102nd Special Purpose Bomber Group
01.05.1940-DD.05.1940
1. letka Bombardovací eskadry 30
1st Squadron of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-DD.05.1940
2. letka Bombardovací eskadry 30
2nd Squadron of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-DD.05.1940
3. letka Bombardovací eskadry 30
3rd Squadron of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-16.05.1940
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-16.05.1940
5. letka Bombardovací eskadry 30
5th Squadron of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-16.05.1940
6. letka Bombardovací eskadry 30
6th Squadron of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-02.07.1940
Bombardovací eskadra 30
30th Bomber Wing
01.05.1940-DD.05.1940
I. skupina Bombardovací eskadry 30
1st Group of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-16.05.1940
II. skupina Bombardovací eskadry 30
2nd Group of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-02.07.1940
Štáb Bombardovací eskadry 30
Staff of the 30th Bomber Wing
01.05.1940-DD.05.1940
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 1st Group of 30th Bomber Wing
01.05.1940-16.05.1940
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 2nd Group of 30th Bomber Wing
10.06.1940-11.07.1942
Pěší náhradní pluk 22
22nd Infantry Replacement Regiment
DD.03.1941-DD.05.1941
II. skupina Bombardovací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Bomber Wing
DD.06.1942-DD.01.1943
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny Hlavního velitele letectva
4th Squadron (Long Range) of the Reconnaissance Group of the High Commander of the Air Force
07.11.1942-DD.MM.1944
Granátnický náhradní pluk 22
22nd Grenadier Replacement Regiment
27.03.1943-23.06.1943
III. skupina Stíhací eskadry 54
3rd Group of the 54th Fighter Wing
DD.06.1943-13.05.1944
III. skupina Stíhací eskadry 11
3rd Group of the 11th Fighter Wing
DD.07.1943-DD.11.1943
III. skupina Stíhací eskadry 300
3rd Group of the 300th Fighter Wing
01.11.1943-27.04.1944
III. skupina Stíhací eskadry 302
3rd Group of the 302nd Fighter Wing
DD.12.1943-DD.05.1944
Protiletadlová dělostřelecká brigáda 8
8th Anti-Aircraft Artillery Brigade
DD.03.1944-DD.08.1944
Stíhací eskadra 11
11th Fighter Wing
DD.03.1944-DD.08.1944
Štáb Stíhací eskadry 11
Staff of the 11th Fighter Wing
31.07.1944-28.08.1944
I. skupina Stíhací eskadry 77
1st Group of the 77th Fighter Wing
05.09.1944-DD.11.1944
III. skupina Stíhací eskadry 54
3rd Group of the 54th Fighter Wing
01.11.1944-27.03.1945
Granátnický náhradní a výcvikový pluk 22
22nd Grenadier Replacement and Training Regiment
DD.MM.1944-18.09.1944
Granátnický náhradní a výcvikový pluk 22
22nd Grenadier Replacement and Training Regiment
DD.12.1944-DD.01.1945
III. skupina Stíhací eskadry 6
3rd Group of the 6th Fighter Wing
28.03.1945-DD.MM.RRRR
Výsadkový dělostřelecký pluk 11
11th Airborne Artillery Regiment
29.03.1945-08.04.1945
7. letka Noční stíhací eskadry 11
7th Squadron of the 11th Night Fighter Wing
29.03.1945-31.03.1945
8. letka Noční stíhací eskadry 11
8th Squadron of the 11th Night Fighter Wing
29.03.1945-31.03.1945
9. letka Noční stíhací eskadry 11
9th Squadron of the 11th Night Fighter Wing
29.03.1945-08.04.1945
III. skupina Noční stíhací eskadry 11
3rd Group of the 11th Night Fighter Wing
05.04.1945-DD.MM.RRRR
Paradesantní pluk 58
58th Parachute Regiment
05.04.1945-DD.MM.RRRR
Paradesantní pluk 59
59th Parachute Regiment
05.04.1945-DD.MM.RRRR
Paradesantní pluk 60
60th Parachute Regiment
28.07.1952-23.09.1957
20. peruť RAF
No. 20 Squadron RAF
01.08.1952-08.01.1954
234. peruť RAF
No. 234 Squadron RAF
12.08.1952-10.09.1957
26. peruť RAF
No. 26 Squadron RAF
23.05.1955-26.09.1957
14. peruť RAF
No. 14 Squadron RAF
01.05.1959-01.10.1959
11. granátnická divize
11th Grenadier Division
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oldenburg-t122041#417308Verze : 0
MOD