Main Menu
User Menu

Operace Archery

Operation Archery

Operace Archery byl krycí název pro nájezd britských oddílů commandos a jedné norské nezávislé roty na norské ostrovy Vaagso (Vågsøy) and Maaloy (Måløy).Zdroje:
https://www.combinedops.com/vaagso.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Archery

ÚVOD
Když dorazil v říjnu 1941 na štáb Velitelství kombinovaných operací (COH) nový velitel, viceadmirál Louis Mountbatten, měl od vedení státu jasné zadání - uspořádat velký nájezd commandos na cíl v Evropě. Takový přepad, který by otestoval bojové kvality této stále relativně nové složky, uštědřil ránu německému průmyslu a donutil Němce umístit na Západě více jednotek, které by pak chyběli na východní frontě. K tomu byla nutná součinnost všech tří složek ozbrojených sil - armády, letectva a námořnictva, které musely poskytnout pro operaci síly a prostředky. Mountbattenovy konexe a diplomatická povaha měly zajistit, že v tom nebude problém jako za časů jeho předchůdce, admirála Keyese.


Mountbatten zjistil, že plánovači již prohledávají celé atlantické pobřeží a hledají vhodné cíle. Jako nejslibnější se ukázal oblast ostrova Vaagso. O ní mělo zájem již i ministerstvo pro hospodářskou válku, které se obrátilo na SOE s žádostí na provedení sabotážní operace. SOE se postavilo k operaci negativně, a tak se ministerstvo obrátilo na COH.


Výhodou Vaagso byla snadná dostupnost z moře, přiměřená velikost německé posádky a důležitá komponenta německého průmyslu, respektive válečné mašinérie. V oblasti se nacházela zařízení na zpracování rybího tuku, který odtud byl exportován do Německa. Vedle toho, že sloužil jako potravinový doplněk pro ponorkové posádky, používal se jako zdroj pro výroby glycerínu, z něhož se vyráběl nitroglicerín, základní prvek pro výrobu řady výbušnin. Podle zpravodajských informací mělo oblast střežit zhruba 250 příslušníků 181. divize.


Mountbatten získal souhlas námořnictva i letectva, a předložil tedy plán operace ke schválení Výboru náčelníků štábů. V polovině listopadu byl souhlas udělen a operaci byl přidělen název ARCHERY. Souběžně s ní měla probíhat operace ANKLET.


Operace měla několik cílů
- zničit továrny na výrobu rybího oleje
- vyřadit hlavní dělostřeleckou baterii na ostrově Maaloy
- vyřadit další dvě baterie pobřežního dělostřelectva
- vyřadit torpédovou stanici
- zlikvidovat či zajmout co nejvíc německých vojáků
- zničit rádiovou stanici
- zajmout co nejvíce kolaborantů
- zabavit co nejvíce zpravodajsky cenných informací, dokumentů, šifrovacích kódů a zařízení


Datum operace bylo stanoveno na 21. prosince. Celkovým velitelem obou operací byl ustaven admirál John Tovey. Námořním silám v rámci operace ARCHERY velel kontradmirál Harold Burrough, pozemním pak brigádní generál Joseph Haydon.


Haydon si jako základ pozemní komponenty vybral 3. oddíl commandos, jemuž velel podplukovník Durnford-Slater, vůbec první příslušník commandos. Jelikož jeden oddíl by nestačil, byly k provedení operace přidělen ještě odřad zdravotníků od 4. oddílu, odřad ženistů od 6. oddílu a dvě čety commandos z 1. norské samostatné roty. Dvě čety 2. oddílu commandos tvořily Haydonovu zálohu. Vyčleněné námořní síly tvořily křižník KENYA, torpédoborce ONSLOW, ORIBI, OFFA a CHIDDINGFOLD, výsadkové lodě pro pěchotu PRINCE CHARLES a PRINCE LEOPOLD a ponorka TUNA. Královské letectvo poskytlo deset Hampdenů od 50. perutě a Blenheimy a Beaufightery od 114., 235., 236., 248., 254. a 404. perutě.
URL : https://www.valka.cz/Operace-Archery-t122033#417299Verze : 0
MOD