Main Menu
User Menu

23. ponorková flotila [1943-1945]

23rd Submarine Flotilla

23. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
23. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
23. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1943-DD.03.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1943-DD.03.1945 Danzig, ? /

Velitel:
Commander:
DD.08.1943-DD.03.1945 Bülow, Otto von (Korvettenkapitän)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1942-13.07.1943 U-607 (U-607)
27.08.1943-19.02.1945 U-367 (U-367)
01.09.1943-22.10.1943 U-101 (U-101)
01.09.1943-30.11.1943 U-29 (U-29)
01.09.1943-01.07.1944 U-291 (U-291)
01.09.1943-19.02.1945 U-316 (U-316)
01.09.1943-28.02.1945 U-579 (U-579)
01.10.1943-28.02.1945 U-349 (U-349)
01.10.1943-22.10.1943 U-52 (U-52)
04.10.1943-01.07.1944 U-416 (U-416)
26.10.1943-28.02.1945 U-428 (U-428)
27.10.1943-28.02.1945 U-429 (U-429)
01.07.1944-19.02.1945 U-397 (U-397)

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
23. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.uboat.net/ ; http://www.uboatnet.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/23-ponorkova-flotila-1943-1945-t12200#427322Verze : 0
MOD
23. Unterseebootsflottille
URL : https://www.valka.cz/23-ponorkova-flotila-1943-1945-t12200#39769Verze : 0
23. ponorková flotila / 23. UnterseebootsflottillePolní poštovní číslo:


Výcviková flotila od srpna 1943


Typy používaných ponorek
- Typ VIIA, Typ VIIB a Typ VIIC


Počet lodí: součástí 23. ponorkové flotily bylo 21 lodíZdroj: vlastní archiv ...
Upravil: FiBe
URL : https://www.valka.cz/23-ponorkova-flotila-1943-1945-t12200#39770Verze : 0
23. flotila (výcviková) byla v září obnovena jako výcviková jednotka. Stejně jako u 19. a 24. Flotily bylo úkolem nově vytvořené jednotky připravovat nové velitele ponorek . flotila byla rozpuštěna a evakuována z Gdaňska v březnu 1945 kdy se k městu blížila sovětská vojska.


Zdroj:
Ch.Bishop - Německé válečné ponorky 1939-45
URL : https://www.valka.cz/23-ponorkova-flotila-1943-1945-t12200#290149Verze : 0
MOD