Main Menu
User Menu

8. pěší divize [1833-1918]

8-я пехотная дивизия

     
Název:
Name:
8. pěší divize
Originální název:
Original Name:
8-я пехотная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1833
Předchůdce:
Predecessor:
10. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1877-22.04.1879 5. armádní sbor
22.04.1879-DD.MM.1918 15. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1833-DD.MM.1903 Pultusk/Pułtusk /
DD.MM.1903-DD.07.1914 Varšava/Warszawa /
DD.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1833-DD.MM.1918 29. černigovský pěší pluk
DD.MM.1833-DD.MM.1918 30. poltavský pěší pluk
DD.MM.1833-DD.MM.1918 31. alexopolský pěší pluk
DD.MM.1833-DD.MM.1918 32. kremenčigský pěší pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.1918 8. dělostřelecká brigáda
DD.MM.1903-DD.MM.1913 Kulometná pěší rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/upr/B/2/pd/8.htm
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1833-1918-t121894#416997Verze : 0
MOD
Diskuse
Jenom taková skromná připomínka - jestli by při brigádním členění divize neměly být uvedeny v kolonce Podřízené jednotky jenom brigády, a teprve v pro ně vytvořených tabulkách jednotlivé pluky.
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1833-1918-t121894#417000Verze : 0
MOD
Na to jsem se několikrát ptal moderátorů na poradním fóru, nikdo mi ještě neodpověděl. Nastala by ale situace, že jenom u RIA budeme mít před velkou válkou po 200 ks prvních a druhých divizních brigád. Jak to řešíš Ty?
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1833-1918-t121894#417001Verze : 0
MOD
Já si myslím, že nejčistším způsobem je seřazení přesně podle názvu "Podřízené jednotky". To znamená, že třeba velitelství vyššího stupně byly bezprostředně podřízeny sbory, divize, brigády, samostatné nebo přidělené jednotky stupně těleso, oddíl, setnina. Pokud byla z těchto jednotek utvořena (i dočasně) třeba nějaká operační nebo jiná skupina ve složení více jednotek, ale s podřízením vyššímu velitelství na jakémkoliv stupni, tak bych udával název této skupiny a bylo by nutné pro ni vytvořit tabulku. Je mi jasné, že to bude značný nárůst tabulek, ale asi to bude přesněji vystihovat strukturu. Ono je pro Tebou tvořené ruské jednotky ještě jedna možnost. Vytvořit téma Pěší divize 1833-1918, tam rozepsat organizační schéma takové divize a pak na toto téma prolinkovávat tabulky jednotlivých divizí.
To je ale pouze můj názor.
Zdravím a přeji hezký den.Very Happy
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1833-1918-t121894#417071Verze : 0
MOD