Main Menu
User Menu

307 Winchester

307 Winchester

307 Win.

307 Winchester

     
Název:
Name:
307 Winchester
Originální název:
Original Name:
307 Winchester
Další názvy:
Other Names:
307 Win.
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1982 Winchester Repeating Arms Co.
Zbraně:
Weapons:


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s drážkou a okrajem
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
7,85 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
51,18 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
65,02 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/3574
5) https://en.wikipedia.org/wiki/.307_Winchester
URL : https://www.valka.cz/307-Winchester-t121880#632507Verze : 0
MOD
307 Winchester


Náboj 307 Win. uvedený na trh v roce1983 je v podstatě náboj 308 Win. jenom s tím rozdílem, že má okraj. Číselné označení ráže 307 bylo použito jenom aby nedocházelo k záměnám s nábojem 308 Win., průměry střel jsou shodné. Střela 11,66 g má úsťovou rychlost 765 m/sec. vyfotografovaný náboj vyrobila firma Winchester Western Division, New Haven, Connecticut, USA. Náboj vpravo je 7,92x57. Foto autor.Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/307-Winchester-t121880#416978Verze : 0