Main Menu
User Menu
Reklama

Medaile za tažení (1936-39)

Medalla de la Campana (1936-39)

     
Název:
Name:
Medaile za tažení (1936-39)
Název v originále:
Original Name:
Medalla de la Campana (1936-39)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.01.1937
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-tazeni-1936-39-t121415#415792Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za tažení (1936-39)
Název v originále:
Original Name:
Medalla de la Campaña (1936-39)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.01.1937
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-tazeni-1936-39-t121415#415793Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile za tažení (1936-39)
Medal for Campaign (1936−39)
Medalla de la Campaña (1936-39)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-tazeni-1936-39-t121415#415825Verze : 0
MOD
Medaile byla udělovaná německým příslušníkům Legie Condor. Mj. jiné ji obdrželi:

Hermann Boehm, pozdější Generaladmiral
Hans Freiherr von Funck,
Adolf Galland, stíhač
Martin Harlinghausen, pozdější generálporučík Bundeswehru
Walther Lucht, pozdější generál dělostřelectva
Werner Mölders, stíhač
Hugo Sperrle, pozdější Generalfeldmarschall
Heinz Trettner, pozdější generální inspektor Bundeswehru


Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-tazeni-1936-39-t121415#415794Verze : 0
MOD
Jedná sa o medajlu Národných síl.
Medajla bola zavedená na základe dekrétu č. 192 z roku 1937, publikovaného v O.B. č. 99 v Burgose 27.1.1937.

Tu sa okrem iného píše, že nové národné sily cítili potrebu zmeniť stávajúci systém vojenských ocenení zavedeného v roku 1931 a tak sa ustanovujú nové ocenenia pre osoby ktoré sa podieľali na vojenskom ťažení.
V 18 kapitole uvedeného dokumentu sa píše
Medajla za ťaženie sa udeľuje tým, ktorý sa aktívnym spôsobom podieľajú na operáciách, alebo slúžiacich v palebných líniách počas špecifického času, ktorý určí prísluśný sector operácii, pričom vyznamenanie bude mať odlišnú stuhu, pokiaľ sa jedná o ocenenie v druhej línii.
V B. O. č. 362 v Burgos, z 17.10.1937, sa stanovujú pravidlá pre vypracovanie novej medajle. Tu sa píše že môže byť vyhotovená z ĺubovolného materiálu v ľubovolnej forme a rozmerov, jedinou podmienkou je odlišnošt stuhy pre vyznamenanie získané pri bojových operáciách alebo v zadnom slede.
Medajla bola schválená, oválna z bronzu pre námorníctvo ako aj pozemné sily. Medajla je zavesená na stuhe s národných farieb s čiernym lemovaním pre osoby získané medajlu v bojových akciách a so zelenými pre osoby ktoré sa vyznamenali službami v zázemí al. druhom slede.
Prvá objendávka novej medajle bola uskutočnená v roku 1938, pričom 48.000 s čiernym lemovaním a 2.000 so zeleným.
Medajlov boli vyznamenávaní príslušníci ktorý sa pričinili o výťazstvo Národných síl na bojiskách od 1936 do 1939.
Ocenenie obdržali príslušníci národných síl, jednotiek Falangy, Requetes a zahraničný účastníci (napr. Legion Condor), Národnej oslobodeneckej vojny bojujúci na strané národných síl.
zdroj
mundomilitaria.es
BOE No 362 z 17.10.1937
BOE No 99 z 21.01.1937
elgrancapitan.org

Medaile za tažení (1936-39) - udelovací dekrét

udelovací dekrét
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-tazeni-1936-39-t121415#415798Verze : 1
MOD