Main Menu
User Menu

Velitelství skupin železničního vojska [1939-1939]

Dowództwa grup wojsk kolejowych/Railway Military Group Command

Velitelství skupiny železničního vojska - Dowództwo grupy wojsk kolejowych


Vojskový oddíl železničního vojska.
Jeho úkolem byla koordinace prací prováděných přidělenými jednotkami železničního vojska a koordinace prací drážních oddělení civilního sektoru. Byly rovněž buňkou peněžního a hospodářského zajištění podřízených jednotek.


Přidělenými podřízenými jednotkami byly:
železniční mostní roty
železniční traťové roty
železniční provozní roty
železniční mostní dílenský předvoj

V sestavě velitelství byli:
velitel jednotky
velitelský doprovod
hospodářská správa
pomocné družstvo


Podle mobilizačních tabulek mělo velitelství celkem :
5-7 důstojníků
10-15 poddůstojníků a vojínů
1 osobní automobil
1 jízdní kolo
1 vůz
2 koně
Některá velitelství obdržely dodatečně 1 osobní automobil a 1-2 motocykly.Velitelství železničního vojska
Číslo velitelství Mobilizační jednotka Mobilizační středisko Mobilizační skupina Termín dosažení hotovosti Mobilizováno pro:
11 2. železniční mostní prapor Legionovo hnědá 2 24 hodin Armáda "Pomořany"
12 2. železniční mostní prapor Legionovo hnědá 2 24 hodin Armáda "Poznaň"
13 2. železniční mostní prapor Legionovo všeobecná 1. sled 4. den Samostatná operační skupina "Narew"
14 2. železniční mostní prapor Legionovo všeobecná 1. sled 4. den Velitelství železničního vojska v poli
51 1. železniční mostní prapor Krakov hnědá 2 24 hodin Armáda "Krakov"
52 1. železniční mostní prapor Krakov hnědá 2 24 hodin Armáda "Lodž"
53 1. železniční mostní prapor Krakov všeobecná 1. sled 4. den Armáda "Modlin"
54 1. železniční mostní prapor Krakov všeobecná 1. sled 4. den Velitelství železničního vojska v poli

Literatura:
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
Zarzycki, Piotr: 1 Batalion Mostów Kolejowych, Ajaks, Pruszków 2005
Zarzycki, Piotr: 2 Batalion Mostów Kolejowych, Ajaks, Pruszków 1994
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-skupin-zeleznicniho-vojska-1939-1939-t121310#415501Verze : 0
MOD