Main Menu
User Menu

CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon)

     
Název:
Name:
vz. 44 S
Originální název:
Original Name:
vz. 44 S
Výrobce:
Producer:
Závod V. I. Lenina, Plzeň
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
min. 1030
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
7
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
5000 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
5000 kg
Ráže:
Calibre:
85 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
5740 mm
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
4750 mm
Celková výška:
Overall Height:
20601) mm
Náměr:
Elevation:
-3 - +82 °
Odměr:
Traverse:
+-720 °
Přepravní rychlost (km/h/mph):
Manoeuvre Speed:
? km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
85-JPSv-PLK 44
85-Č-PLK 44
85-ČNh-PLK 44
85-JČ-PLK 44
85-PSv-PLK 44
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
18000 m (diaľkový)
12300 m (účinný)
11600 m (výškový)
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
20
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
max. 885 m/s
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
licenčná výroba sovietskeho kanónu KS-1
cena PLK: 242 000 Kčs (v roce 1954)
cena náboje 85mm JPSv: 336 Kčs (v roce 1957)
Výrobce munice: Považské strojárne Klementa Gotwalda, Považská Bystrica (v roce 1954 vyrobeno 348 000 nábojů tohoto typu, tato munice vyráběna do 1959 ???)
Počty PLK vz. 44 S:
- k 1.10.1960: 1030
- k 1.5.1968: 377

1) pri námere 0°, pri námere 82° výška 6535 mm
Zdroje:
Sources:
Aleksandr Širokorad: Enciklopedija otečjestvennoj artillerii, vyd. Charvest, Moskva 2000, ISBN 985-433-703-0
KARLICKÝ Vladimír – Československé delostrelecké zbrane, Naše vojsko/ Praha 1975
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#414939Verze : 0
MOD
85 mm PL kanón vz.44 bol dôstojným nástupcom 85 mm PL kanónu vz. 1939, ktorý tvoril hlavné jadro sovietskeho PL delostrelectva v priebehu Veľkej vlastneckej vojny a veľmi sa osvedčil. Konštrukcia nového vz. 44 využila všetky jeho dobré vlastnosti a skofrontovala ich s vojnovými poznatkami. Do sovietskej výzbroje bol prijatý nový vzor až po vojne v Európe, v júli 1945.
V Československu bol po prvý krát predstavený na pražskej Letnej 9.mája 1956.

Stavy :
- k 1.10.1960 bol zaradených vo výzbroji 1030 ks,
- 1.5.1968 377 ks.


Zdroj : KARLICKÝ Vladimír – Československé delostrelecké zbrane, Naše vojsko/ Praha 1975,

MINAŘÍK Pavel.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#414856Verze : 2
85 mm PLK vz.44 S


Hlavné technické údaje :


Ráž : 85 mm


Dĺžka hlavne : 5740 m


Najväčšia počiatočná rýchlosť : 885 m/s
Rýchlosť streľby : 20 rán / min.


Dostrel v m :


- diaľkový : 18000
- výškový : 12300
- účinný výškový : 11600


Hmotnosť v kg :


- kanónu : 500 palebné postavenie / 5030 pochodová poloha
- strely : 9,2


Odmer : 360°


Námer : - 3° až + 82°Zdroj : KARLICKÝ Vladimír – Československé delostrelecké zbrane, Naše vojsko/ Praha 1975
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#414869Verze : 0
85 mm protilietadlový kanón vz.44S bol zaradený v systéme PVO ČSĽA.


Zdroj : Archív VHÚ Bratislava
CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) - Ako ťahač mohol byť použitý automobil T 111. Záber je z nácviku na vojenskú prehliadku v máji 1962.

Ako ťahač mohol byť použitý automobil T 111. Záber je z nácviku na vojenskú prehliadku v máji 1962.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#306143Verze : 0
85 mm protilietadlový kanón KS-1 (M-1944) z výzbroje OS SR (rok 2005).
CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) - KS-1 (vpravo, vľavo T-34)

KS-1 (vpravo, vľavo T-34)
CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) - KS-1 spredu

KS-1 spredu
CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) - KS-1

KS-1
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#153105Verze : 0
MOD
Partizánska lúka, BA
CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#157967Verze : 0
Protilietadlový kanón kalibru 85mm KS-1 z expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici (fotené v máji 2007)
CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#225426Verze : 0
Kanon v Bratislavě - zrenovovaný stav
CZK - vz. 44 S (85mm protiletadlový kanon) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-44-S-85mm-protiletadlovy-kanon-t121168#207506Verze : 0