Main Menu
User Menu

Hraničářský prapor 6 [1920-1938]

6th Border Battalion

     
Název:
Name:
Hraničářský prapor 6
Originální název:
Original Name:
Hraničářský prapor 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.06.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Čs. prapor polních myslivců 6
1. československý úderný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 257
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1920-00.09.1920 Teritoriální brigáda Plzeň
00.09.1920-24.09.1938 2. divise
Dislokace:
Deployed:
23.06.1920-02.06.1938 Domažlice, Kasárny Jana Sladkého Koziny /
02.06.1938-24.09.1938 Stod, Kasárny Tomáše G. Masaryka /

Velitel:
Commander:
23.06.1920-21.04.1922 Ambrož, Emanuel (major pěchoty)
21.04.1922-06.06.1922 Marek, Alois (major pěchoty)
06.06.1922-13.01.1925 Pech, Matyáš (podplukovník pěchoty)
13.01.1925-03.02.1925 Stodola, Leopold (podplukovník pěchoty)
03.02.1925-27.09.1929 Kukačka, František (podplukovník generálního štábu)
27.09.1929-11.11.1929 Šesták, Antonín (podplukovník pěchoty)
11.11.1929-15.10.1932 Pech, Tomáš (podplukovník pěchoty)
15.10.1932-13.11.1934 Škrášek, Antonín (plukovník pěchoty)
13.11.1934-19.10.1935 Maleček, Bohumil (podplukovník pěchoty)
19.10.1935-22.12.1936 Boček, Bohumil (podplukovník pěchoty)
22.12.1936-24.09.1938 Boček, Bohumil (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1938-24.09.1938 Strážní prapor XV
01.06.1938-24.09.1938 Strážní prapor XVI

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
24.10.1923-24.09.1938 Hraničářský prapor "Sibiřských úderníků"
Vyznamenání:
Decorations:
23.07.1920 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství 6. hraničářského praporu, 1920-1938
Čížek, Jan a kol.: Prapor polních myslivců č. 6 v armádě habsburské monarchie a jeho následovníci (1808-2008). Náchod, SPVH 2008.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 275-276.
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-prapor-6-1920-1938-t121094#501605Verze : 4
MOD