Main Menu
User Menu

Bitka pri Gettysburgu [1863]

Battle of Gettysburg

     
Název:
Name:
Bitka pri Gettysburgu
Datum:
Date:
01.07.1863-03.07.1863
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Východní operační oblast
Místo:
Location:
Okres Adams, Pennsylvania
GPS:
GPS:
39°52'12.00"N 77°13'12.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Spojené štáty americké
Strana B:
Side B:
Konfederované státy americké
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Meade, George
Strana B:
Side B:
Lee, Robert Edward
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:

asi 93 921 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
Potomacká armáda ( Meade)

I. zbor ( Reynolds)

Prvá divízia (Wadsworth)
- 1.brigáda (Meredith)
- 2. brigáda (Cutler)

Druhá divízia (Robinson)
- 1.brigáda (Paul)
- 2. brigáda (Baxter)

Tretia divízia (Doubleday)
- 1.brigáda (Biddle)
- 2. brigáda (Stone)
- 3. brigáda (Stannard)

II. zbor ( Hancock)
Prvá divízia (Caldwell)
- 1.brigáda (Cross)
- 2. brigáda (Kelly)
- 3. brigáda (Zook)
- 4. brigáda (Brooke)

Druhá divízia (Gibbon)
- 1.brigáda (Harrow)
- 2. brigáda (Webb)
- 3. brigáda (Hall)

Tretia divízia (Hays)
- 1.brigáda (Carroll)
- 2. brigáda (Smyth)
- 3. brigáda (Willard)

III. zbor ( Sickles)

Prvá divízia (Birney)
- 1.brigáda (Graham)
- 2. brigáda (Ward)
- 3. brigáda (Trobriand)

Druhá divízia (Humphreys)
- 1.brigáda (Carr)
- 2. brigáda (Brewster)
- 3. brigáda (Burling)

V. zbor (Sykes)

Prvá divízia (Barnes)
- 1.brigáda (Tilton)
- 2. brigáda (Sweitzer)
- 3. brigáda (Strong)

Druhá divízia (Ayres)
- 1.brigáda (Day)
- 2. brigáda (Burbank)
- 3. brigáda (Weed)

Tretia divízia (Crawford)
- 1.brigáda (McCandless)
- 3. brigáda (Fisher)


VI. zbor ( Sedgwick)

Prvá divízia (Wright)
- 1.brigáda (Torbert)
- 2. brigáda (Bartlett)
- 3. brigáda (Russell)

Druhá divízia (Howe)
- 2.brigáda (Grant)
- 3. brigáda (Neill)

Tretia divízia (Newton)
- 1. brigáda (Shaler)
- 2. brigáda (Eustis)
- 3. brigáda (Wheaton)

IX. zbor ( Howard)

Prvá divízia (Barlow)
- 1.brigáda (Gilsa)
- 2. brigáda (Ames)

Druhá divízia (Steinwehr)
- 1.brigáda (Coster)
- 2. brigáda (Smith)

Tretia divízia (Schurz)
- 1.brigáda (Schimmelfennig)
- 2. brigáda (Krzyżanowski)

XII. zbor (Slocum)

Prvá divízia (Williams)
- 1.brigáda (McDougall)
- 2. brigáda (Ruger)

Druhá divízia (Geary)
- 1.brigáda (Candy)
- 2. brigáda (Cobham)
- 3. brigáda (Greene)
Lockwoodova brigáda (Lockwood)

Jazdecký zbor ( Pleasonton)

Prvá divízia (Buford)
- 1.brigáda (Gamble)
- 2. brigáda (Devin)
- 3. brigáda (Merritt)

Druhá divízia (Gregg)
- 1.brigáda (McIntosh)
- 2. brigáda (Gregg)

Tretia divízia (Kilpatrick)
- 1.brigáda (Farnsworth)
- 2. brigáda (Custer)

Delostrelecká rezerva ( Tyler)
Síly strana B:
Forces Side B:

asi 71 699 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
Armáda Severovýchodná Virginia (Lee)

Prvý zbor (Longstreet)

McLawova divízia (McLaw)
- Kershawova brigáda (Kershaw)
- Barksdaleova brigáda (Barksdale)
- Semmesova brigáda (Semmes)
- Woffordova brigáda (Wofford)

Pickettova divízia ( Pickett)
- Garnettova brigáda (Garnett)
- Armisteadova brigáda (Armistead)
- Kemperova brigáda (Kemper)

Hoodova divízia (Hood)
- Lawova brigáda (Law)
- Robertsonova brigáda (Robertson)
- Andersonova brigáda ( Anderson)
- Bennigsova brigáda (Benning)


Druhý zbor (Ewell)

Earlyho divízia ( Early)
- Haysova brigáda (Hays)
- Smithova brigáda (Smith)
- Hokeova brigáda (Avery)
- Gordonova brigáda (Gordon)

Johnsonova divízia (Johnson)
- Steuartova brigáda (Steuart)
- Nichollsova brigáda (Williams)
- Jonesova brigáda (Jones)
- Stonewallova brigáda (Walker)

Rodesova divízia (Rodes)
- Danielsova brigáda (Daniel)
- Dolesova brigáda ( Doles)
- Iversonova brigáda (Iverson)
- Ramseuerova brigáda (Ramseur)
- Rodesova brigáda (O'Neal)


Tretí zbor (Hill)

Andersonova divízia (Anderson)
- Wilcoxova brigáda(Wilcox)
- Mahoneova brigáda (Mahone)
- Wrightova brigáda (Wright)
- Perryho brigáda (Lang)
- Poseyho brigáda (Posey)

Hethova divízia (Heth)
- Pettigrewova brigáda (Pettigrew)
- Hethova brigáda (Brockenbrough)
- Archerova brigáda (Archer)
- Davisova brigáda (Davis)

Penderova divízia (Pender)
- McGowanova brigáda (McGowan)
- Laneova brigáda (Lane)
- Thomasova brigáda (Thomas)
- Scalesova brigáda (Scales)

Rezervné delostrelectvo (Walker)

Jazdectvo ( Stuart)

Stuartova divízia (Stuart)
- Hamptonova brigáda (Hampton)
- Robertsonova brigáda (Robertson)
- Fitzhugh Leeova brigáda (Lee)
- Jenkinsova brigáda (Jenkins)
- Leeho brigáda ( Lee)
- Jonesova brigáda (Jones)
- Imbodenovo komando (Imboden)
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:

cca 23 055 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
padlí: 3155
zranení: 14 531
nezvestní/zajatí - 5369
Ztráty strana B:
Losses Side B:

cca 23 231 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
padlí: 4708
zranení: 12 693
nezvestní/zajatí - 5830
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Zastaviť inváziu konfederačnej armády - splněn
Zničiť armádu Severovýchodna Virginia - nesplněn
Vyhnať nepriateľskú armádu z územia Únie - splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
uskutočniť úspešnu inváziu - nesplněn
Preniesť vojnu na územie Únie - splněn částečně
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
Bitka v ktorej boli zaznamenané najväčšie straty počas celej občianskej vojny.
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Gettysburg
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Gettysburgu-1863-t120944#414482Verze : 1
MOD