Main Menu
User Menu

3. československý pěší pluk [1918-1918]

3rd Czechoslovak Infantry Regiment / 3° Reggimento di Fanteria Cecoslovacco

     
Název:
Name:
3. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
3. československý střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.04.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
03.06.1918
Nástupce:
Successor:
33. československý střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.04.1918-26.04.1918 6. Československá střelecká divise
26.04.1918-03.06.1918 12. československá střelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
22.04.1918-03.06.1918 Foligno, kasárny /

Velitel:
Commander:
22.04.1918-03.06.1918 Barreca, Riccardo (plukovník legií)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 33. československý střelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovensky-pesi-pluk-1918-1918-t120815#414171Verze : 1
MOD