Main Menu
User Menu

CZK - MRP-4 (miniaturní radiolokační pátrač)

MRP-4
miniaturní radiolokační pátrač


Popis:


Zařízení MRP-4 je miniaturní radiolokační pátrač, pomocí kterého operátor zjišťuje existenci pracujícího radiotechnického prostředku (RTP) ve svém okolí, rozborem přijímaného signálu určuje přibližný typ tohoto RTP a využívaje směrových vlastností antén pátrače, má operátor možnost se k RTP přiblížit až do jeho bezprostřední blízkostí.


Pátrač přijímá a zpracovává signály impulsně modulovaných radiotechnických prostředků, především radiolokátorů, radionavigačních prostředků, směrových spojů a dalších.


Pátrač je konstruován tak, aby byl přenášen i obsluhován jedním operátorem. Radiotechnické signály, které dopadají na stanoviště operátora jsou pátračem zvukově indikovány. Operátor postupným přepínáním vlnových pásem zjistí pásmo nosného kmitočtu přijímaného signálu. Pomocí akustické, případně i optické indikace změří operátor velikost opakovacího kmitočtu impulsní modulace signálu a dále pomocí hodinek určí dobu Jedné otáčky antény měřeného RTP. Z takto získaných informací určí podle tabulky operátor přibližně typ měřeného RTP. Stejným způsobem zpracuje operátor všechny druhy přijímaných signálů.
Dále operátor, využívaje směrových vlastností pátrače, provede změření směru přicházejících signálů, případně opakovaným měřením směru přiblíží se až do bezprostřední blízkosti měřeného RTP, kdy je již možnost jej vizuelně, případně akusticky pozorovat.


Pátrač KRP-4 je možno využívat i dlouhodobému sledování režimu práce impulsních RTP.Základní technické údaje:


Přijímač: přímozesilující, tvořený vestavěnými anténami, vf Eltry; video detektory a videozesilovačí.


Kmitočtový rozsah: 2,7 až 32 cm rozdělený do 4 samostatných podpásem, jejichž volbu provádí operátor.


Indikace:
a) akustická - vestavěným klopným obvodem s připojeným miniaturním sluchátkem, případně miniaturním reproduktorem.
b) optická - pomocí ručkového měřícího přístroje.
Volba indikace je prováděna přepínačem, ovládaným operátorem.
Měření opakovacího kmitočtu impulsního zdroje: v rozsahu ÍOO - 5000 Hz ve třech podrozsazích pomocí vestavěného zařízení, sluchátka a ručkového měřícího přístroje.
Nastavení podrozsahu je prováděno přepínačem ovládaným operátorem. Chyba měření opakovacího kmitočtu je menší než 1O %.


Metoda měření:
a) přímá - pomocí vestavěného ručkového měřidla, dopadá-li měřený signál na anténu po dobu minimálně 1,5 vteřiny (doba ustálení ručky přístroje na stupnici).
b) srovnávací - dopadá-li přijímaný signál kratší dobu než 1,5 vteřiny. Měření se provádí akustickým srovnáním kmitočtu přijatého signálu s kmitočtem laditelného pomocného oscilátoru zabudovaného v zařízení a ovládaného operátorem. Kmitočet pomocného oscilátoru odečítá operátor na stupnici ručkového měřidla.


Zdroje:
akumulátorové baterie typ 7NiCd 458 8,4 V/450 mAh.
Dvě baterie záložní.
Spotřeba: 20 mA
Doba provozu: 12 hodin při normální teplotě. Kontrola: vestavěným ručkovým měřicím přístrojem pátrače.


Rozměry a váha:
Vlastní pátrač: 185 x 245 x 60 mm
váha cca: 3 700 g


Zdrojová skříňka: 64 x 60 x 35 mm
váha cca: 220 g


Pátrač v plátěném pouzdře s příslušenstvím: 270 x 290 x 65 mm
váha cca: 4 700 g


Kompletní souprava pátrače v dopravní bedně: 475 x 410 x 126 mm
váha cca: 17 500 g


Rozsah provozních teplot:
- 20°C až + 55°C


Souprava miniaturního pátrače MRP-4


Zařízení e příslušenstvím je uloženo v dřevěné dopravní bedně. Dopravní bedna je rozdělena přepážkami, které zajišťují jednotlivé díly příslušenství před volným pohybem a poškozením během dopravy. Uložení jednotlivých dílů je provedeno takovým způsobem, že lze vyjímat pouze ty díly, které jsou pro požadovaný provoz potřeba. Před každou přepravou pátrače se uloží jednotlivé dily soupravy řádné očištěné zpět do vymezeného místa v dopravní bedně.


Ve zvláštní situaci lze přepravovat pátrač pouze v plátěném pouzdře se základním příslušenstvím.


Díly soupravy:
a) vlastní pátrač s akumulátorovou baterií, pouzdrem pátrače,
náhradními diodami, pinzetou, miniaturním sluchátkem a měřicím přístrojem.
b) základní příslušenství: (umístěno v plátěném ochranném obalu)
náhradní akumulátorová baterie, náhradní miniaturní sluchátko, propojovací skříňka, kontrolní generátor, brašna pro příslušenství, kabel pro vnější zdroj, obal měřícího přístroje, propojovací pásek, popruh zádový a popruh.
c) příslušenství: (umístěno v dopravní bedně)
bateriový zdroj, zdrojový kabel, miniaturní reproduktor, sítový nabíječ, palubní nabíječ a hodinářský šroubovák.
d) dokumentace soupravy: technický dens, stručný návod pro provoz,
udržování a opravy,záznamníky akumulátorových baterií a seznam soupravy.
e) náhradní - záložní díly: diody D 6O8A, akumulátorový zdroj, pinzeta, měřicí přístroj, obol měřícího přístroje, miniaturní sluchátko, závěr držáku detektorů pro pásma I až III, závěr držáku detektoru pro pásmo IV, stativový šroub, ušní koncovky (sada 6 ks).
f) dopravní bedna


Výuková souprava MRP-4 je dodávána podle samostatných TPF 117E 3009 a není součástí každé soupravy.


Zdroj: Miniaturní radiolokační pátrač MRP-4. Stručný návod pro provoz, udržování a opravy.


Děkuji za podklady panu Jakubu Horníčkovi (http://rf-10.cz/).
URL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413916Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413917Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413918Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413919Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413920Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413921Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413923Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#413924Verze : 0
MOD
Toto zariadenie malo kodove meno Barbara, vyrábané minimálne v dvoch variantách- bez prieduchu (staršia varianta) a s pretlakovým prieduchom (totožným ako u RF-10,novšia varianta), posledné dvojčíslie výrobného čísla je rok výroby.
Tretia varianta je upravená pre použitie na slúchadlá s 3,5mm jackom - vyskytuje sa u zariadení, ktoré boli zavedené v poľsku, ale neviem či sa jedná o továrenskú výrobu, alebo je to poľská úprava.
Existuje ešte výuková súprava MRP-4VSD, tvorí je príjmač (označený červeným pásom)v bedni s kompletným príslušenstvom, a druhá bedňa s premietačkou a kazetovým magnetofonom. Táto súprava slúžila na učebné účely.
V 90tych rokoch bola urobená modernizácia, a to pod názvom MRP-4M, táto bola kompletne prepracovaná, mala rozšírený frekvenčný rozsah,používala komerčné batérie, a zobrazovanie signálov cez led kontrolky
URL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#642905Verze : 0
Diskuse
Video bez zvuku - takto bohužiaľ s nulovou výpovednou hodnotou...
URL : https://www.valka.cz/CZK-MRP-4-miniaturni-radiolokacni-patrac-t120709#633109Verze : 0