Main Menu
User Menu

Státní politická správa (GPU)

State Political Directorate (GPU)

Štátna politická správa

Государственное политическое управление (ГПУ)

     
Název:
Name:
Státní politická správa
Originální název:
Original Name:
Государственное политическое управление
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.02.1922
Předchůdce:
Predecessor:
Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí, spekulantstvím a zneuživáním moci
Datum zániku:
Disbanded:
15.11.1923
Nástupce:
Successor:
Sjednocená státní politická správa
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lidový komisariát vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky
Dislokace:
Deployed:
06.02.1922-15.11.1923 Moskva
Přednosta / náčelník:
Chief:
06.02.1922-15.11.1923 Dzeržinskij, Felix Edmundovič ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- NĚKRASOV, Vladimir Filippovič: MVD Rossiji: enciklopedija, 2002
- en.wikipedia.org
- APPLEBAUM, ANNE: GULAG: A History, Anchor Books, New York 2004
URL : https://www.valka.cz/Statni-politicka-sprava-GPU-t120692#413890Verze : 1
MOD