Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 54 [1923-1938]

54th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 54
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 54
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Lehký dělostřelecký pluk 54
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1923-31.12.1937 9. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1923-24.09.1938 Bratislava, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1926-14.12.1927 Růžička, Jan (Major)
14.12.1927-DD.11.1929 Růžička, Jan (Podplukovník)
DD.09.1930-21.04.1931 Horáček, František (Podplukovník)
21.04.1931-DD.10.1932 Horáček, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina meziválečná, fond Dělostřelecký pluk 54
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha. Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-54-1923-1938-t120652#413800Verze : 5
MOD