Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 7 [1923-1938]

7th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 7
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1923
Předchůdce:
Predecessor:
Lehký dělostřelecký pluk 7
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 407
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1923-31.12.1937 7. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 7. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1923-24.09.1938 Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
DD.10.1925-DD.02.1926 Grosse, Gustav (Podplukovník)
DD.02.1926-DD.04.1926 Machačík, Alois (Podplukovník)
DD.08.1926-DD.10.1926 Machačík, Alois (Podplukovník)
DD.11.1926-DD.09.1927 Ždímal, Václav (Major)
DD.11.1927-DD.10.1928 Ždímal, Václav (Podplukovník)
DD.06.1929-DD.12.1929 Ždímal, Václav (Podplukovník)
DD.12.1929-DD.01.1933 Ždímal, Václav (Plukovník)
DD.07.1933-DD.09.1933 Ždímal, Václav (Plukovník)
DD.09.1933-DD.01.1934 Kryštof, František (Plukovník)
DD.10.1934-15.10.1935 Klesnil, Bedřich (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond Dělostřelecký pluk 7
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha. Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-7-1923-1938-t120643#413791Verze : 3
MOD