Main Menu
User Menu

Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko [1921-1925]

Land Artillery Command for Slovakia

     
Název:
Name:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.11.1921
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva západoslovenské skupiny
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1925
Nástupce:
Successor:
Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.11.1921-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Dislokace:
Deployed:
10.11.1921-15.09.1925 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
10.11.1921-16.12.1921 Pauk, Maximilian (plukovník generálního štábu)
16.12.1921-30.11.1923 Pauk, Maximilian (generál V. hodnostní třídy)
30.11.1923-15.09.1925 Koblic, Eduard (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.11.1921-01.10.1923 Hrubá dělostřelecká brigáda
10.11.1921-01.12.1921 Lehký dělostřelecký pluk 54
10.11.1921-01.12.1921 Velitelství dělostřelectva 10. divise
10.11.1921-01.12.1921 Velitelství dělostřelectva 11. divise
10.11.1921-01.12.1921 Velitelství dělostřelectva 9. divise
01.12.1921-15.09.1925 10. polní dělostřelecká brigáda
01.12.1921-15.09.1925 11. polní dělostřelecká brigáda
01.12.1921-15.09.1925 9. polní dělostřelecká brigáda
01.10.1924-15.09.1925 Dělostřelecký pluk 153

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-delostrelectva-pro-Slovensko-1921-1925-t120617#413748Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Land-Artillery-Command-for-Slovakia-t120617#413748Version : 0
MOD