Main Menu
User Menu

Pěší pluk 1 [1920-1938]

1st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 1
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
1. československý střelecký pluk
Pěší pluk č. 91
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 201
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 9. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 5. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-00.01.1921 Praha, Černínské kasárny
00.01.1921-24.09.1938 České Budějovice, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Velitel:
Commander:
01.10.1920-28.07.1923 Kutlvašr, Karel (podplukovník pěchoty)
28.07.1923-15.12.1923 Kutlvašr, Karel (plukovník pěchoty)
15.12.1923-01.01.1924 Machotka, Josef (podplukovník pěchoty)
01.01.1924-31.12.1924 Mézl, Ondřej (plukovník pěchoty)
31.12.1924-16.07.1925 Klubal, Karel (plukovník pěchoty)
16.07.1925-12.10.1925 Machotka, Josef (podplukovník pěchoty)
12.10.1925-31.03.1926 Klubal, Karel (plukovník pěchoty)
31.03.1926-10.11.1926 Machotka, Josef (podplukovník pěchoty)
10.11.1926-27.09.1928 Klubal, Karel (plukovník pěchoty)
27.09.1928-19.09.1929 Balcar, Josef (plukovník generálního štábu)
19.09.1929-01.12.1930 Klubal, Karel (plukovník pěchoty)
01.12.1930-17.05.1931 Vávra, František (podplukovník pěchoty)
17.05.1931-17.10.1931 Klubal, Karel (plukovník pěchoty)
17.10.1931-06.12.1932 Zahálka, Otakar (plukovník generálního štábu)
06.12.1932-24.09.1933 Vávra, František (plukovník pěchoty)
24.09.1933-26.02.1934 Zahálka, Otakar (plukovník generálního štábu)
26.02.1934-24.11.1936 Vávra, František (plukovník pěchoty)
24.11.1936-22.12.1936 Michálek, Václav (podplukovník pěchoty)
22.12.1936-09.08.1937 Michálek, Václav (plukovník pěchoty)
09.08.1937-27.09.1937 Vávra, František (plukovník pěchoty)
27.09.1937-24.09.1938 Michálek, Václav (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1920-24.09.1938 Pěší pluk "Mistra Jana Husi"
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1920 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pěší pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-1-1920-1938-t120421#413262Verze : 6
MOD