Main Menu
User Menu

Pěší pluk 3 [1920-1938]

3rd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 3
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
3. čs. střelecký pluk
Čs. pěší pluk č. 3
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 203
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.10.1920-31.12.1937 14. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 14. divise
Dislokace:
Deployed:
06.10.1920-24.09.1938 Kroměříž, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /
Velitel:
Commander:
06.10.1920-29.12.1922 Němec, Matěj (podplukovník pěchoty)
29.12.1922-01.10.1925 Němec, Matěj (plukovník pěchoty)
01.10.1925-01.05.1928 Svátek, Oleg (plukovník generálního štábu)
01.05.1928-31.12.1929 Rödl, Eduard (plukovník pěchoty)
31.12.1929-03.11.1931 Kravák, František (plukovník pěchoty)
03.11.1931-30.06.1932 Kouřil, František (podplukovník pěchoty)
30.06.1932-31.07.1932 Kravák, František (plukovník pěchoty)
31.07.1932-15.10.1932 Kouřil, František (podplukovník pěchoty)
15.10.1932-26.09.1934 Binka, František (plukovník pěchoty)
26.09.1934-31.10.1934 Kouřil, František (podplukovník pěchoty)
31.10.1934-30.11.1936 Binka, František (plukovník pěchoty)
30.11.1936-01.01.1938 Kratochvíl, Bedřich (plukovník generálního štábu)
01.01.1938-24.09.1938 Beneš, Benedikt (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1938-24.09.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům pěšího pluku 3

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
06.10.1920-24.09.1938 Pěší pluk Jana Žižky z Trocnova
Vyznamenání:
Decorations:
06.10.1920 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 3 "Jana Žižky z Trocnova"
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 485.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-3-1920-1938-t120419#413260Verze : 5
MOD