Main Menu
User Menu

Pěší pluk 7 [1920-1938]

7th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 7
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
7. čs. střelecký pluk
Čs. střelecký pluk č. 4
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 207
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-15.10.1935 20. pěší brigáda
15.10.1935-31.12.1937 18. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.01.1921 Levice, Kasárny Milana R. Štefánika /
00.01.1921-24.09.1938 Nitra, Kasárny Tomáše G. Masaryka /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.04.1923 Váňa, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.04.1923-DD.06.1923 ?
DD.06.1923-20.02.1924 Váňa, Josef (podplukovník pěchoty)
20.02.1924-DD.10.1927 Váňa, Josef (plukovník pěchoty)
DD.10.1927-DD.03.1928 Kolenatý, Bedřich (podplukovník pěchoty)
DD.03.1928-DD.10.1928 Dašek, Karel (podplukovník pěchoty)
DD.10.1928-DD.12.1929 Váňa, Josef (plukovník pěchoty)
DD.12.1929-DD.04.1930 Hrůza, Anatolij (podplukovník pěchoty)
DD.04.1930-DD.12.1933 Krupička, František (plukovník generálního štábu)
DD.12.1933-DD.03.1937 Papež, Josef (plukovník pěchoty)
DD.03.1937-24.09.1938 Stratil, Václav (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1920-24.09.1938 Pěší pluk 7 "Tatranský"
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1920 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický ústav - Vojenský historický archív Bratislava - Orgány československej vojenskej správy na Slovensku 1919-1939, fond Velitelství pěšího pluku 7 "Tatranského", 1920-1939
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 487.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-7-1920-1938-t120415#413256Verze : 3
MOD