Main Menu
User Menu

23. pěší brigáda [1919-1920]

23th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
23. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
23. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
18. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1919-01.01.1920 12. divise
Dislokace:
Deployed:
31.10.1919-01.01.1920 Žilina,

Velitel:
Commander:
31.10.1919-01.01.1920 Ventour Bedřich (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/23-pesi-brigada-1919-1920-t120327#412873Verze : 4
MOD