Main Menu
User Menu

20. pěší brigáda [1919-1920]

20th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
20. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
20. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.08.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
24. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.08.1919-10.10.1919 Východní armádní skupina
10.10.1919-01.01.1920 10. divise
Dislokace:
Deployed:
03.08.1919-23.12.1919 Iršava, kasárny /
23.12.1919-01.01.1920 Michalovce, kasárny /

Velitel:
Commander:
03.08.1919-01.01.1920 Olleschik-Elbheim, Karel (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Užhorodu
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-brigada-1919-1920-t120323#412869Verze : 1
MOD