Main Menu
User Menu

19. pěší brigáda [1919-1920]

19th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
19. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
19. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
23. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.10.1919-01.01.1920 10. divise
Dislokace:
Deployed:
14.10.1919-01.01.1920 Mukačevo,

Velitel:
Commander:
14.10.1919-01.01.1920 Marty, Emile-Henri-Charles (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Užhorodu
URL : https://www.valka.cz/19-pesi-brigada-1919-1920-t120322#412868Verze : 1
MOD