Main Menu
User Menu

Velitelství telegrafního vojska VI. sboru [1936-1938]

6th Corps Signal Command

     
Název:
Name:
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství telegrafního vojska VI. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 111
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.09.1936-25.09.1938 VI. sbor
Dislokace:
Deployed:
30.09.1936-25.09.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
30.09.1936-25.09.1938 Elias, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1937-24.09.1938 Telegrafní prapor 4, velitelství

Ručně vyplněné položky:
30.09.1936-25.09.1938 Telegrafní prapor 4
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina meziválečná, fond VI. sbor
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-telegrafniho-vojska-VI-sboru-1936-1938-t120301#412812Verze : 1
MOD