Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska VII. sboru [1936-1938]

7th Corps Engineer Command

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1936
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 112
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.09.1936-25.09.1938 VII. sbor
Dislokace:
Deployed:
30.09.1936-15.09.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
15.09.1938-25.09.1938 Banská Bystrica, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
30.09.1936-22.12.1936 Untermüller, Jaroslav (Plukovník)
22.12.1936-25.09.1938 Untermüller, Jaroslav (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.09.1936-24.09.1938 Ženijní pluk 3
30.09.1936-24.09.1938 Ženijní pluk 4
30.09.1936-24.09.1938 Ženijní pluk 6

Ručně vyplněné položky:
30.09.1936-25.09.1938 Ženijní pluk 3
30.09.1936-25.09.1938 Ženijní pluk 4
30.09.1936-25.09.1938 Ženijní pluk 6
30.09.1936-01.10.1937 Cyklistická ženijní rota 2
01.10.1937-25.09.1938 Motorisovaná ženijní rota 13
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina meziválečná, fond VII. sbor
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-VII-sboru-1936-1938-t120296#412807Verze : 1
MOD