Main Menu
User Menu

Velitelství ženijního vojska VI. sboru [1936-1938]

6th Corps Engineer Command

     
Název:
Name:
Velitelství ženijního vojska VI. sboru
Originální název:
Original Name:
Velitelství ženijního vojska VI. sboru
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 111
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.09.1936-25.09.1938 VI. sbor
Dislokace:
Deployed:
30.09.1936-25.09.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
30.09.1936-DD.07.1937 Oliva, Karel (Plukovník)
00.07.1937-25.09.1938 Novák, Josef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

30.09.1936-25.09.1938 Ženijní prapor 12
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, skupina meziválečná, fond VI. sbor
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zenijniho-vojska-VI-sboru-1936-1938-t120295#412805Verze : 1
MOD