Main Menu
User Menu

7. pěší brigáda [1919-1920]

7th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
7. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
7. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
21. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1919-01.01.1920 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.04.1919-21.08.1919 Poprad, kasárny /
21.08.1919-10.10.1919 Teplička, kasárny /
10.10.1919-01.01.1920 Rožňava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.04.1919-01.01.1920 Wosátka, Jaroslav (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond 22. pěší brigáda
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Boje na Slovensku 1919
URL : https://www.valka.cz/7-pesi-brigada-1919-1920-t120289#412796Verze : 1
MOD