Main Menu
User Menu

1. administrativní prapor Tower Hamlestkých dobrovolníků střelců [1861-1880]

1st Administrative Battalion, Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps

     
Název:
Name:
1. administrativní prapor Tower Hamlestkých dobrovolníků střelců
Originální název:
Original Name:
1st Administrative Battalion, Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.05.1861
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1880
Nástupce:
Successor:
3. towerhamletský střelecký dobrovolnický sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
17.05.1861-25.05.1880 Truman's Brewery, Spitalfields, Tower Hamlets

Velitel:
Commander:
17.05.1861-23.12.1863 ?, ( )
23.12.1863-25.05.1880 Marquess of Normanby, (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

17.05.1861-25.05.1880 Velenie
17.05.1861-25.05.1880 ?
Poznámka:
Note:
- vytvorený aby administroval existujúce dobrovolnícke zbory
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL CZ: https://www.valka.cz/1-administrativni-prapor-Tower-Hamlestkych-dobrovolniku-strelcu-1861-1880-t120226#412656Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Administrative-Battalion-Tower-Hamlets-Rifle-Volunteer-Corps-t120226#412656Version : 0
MOD
Prapor bol vytvorený za účelom riadenia týchto dobrovolníckych jednotiek, už existujúcich:


• 3. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (3rd Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Truman's Brewery, Spitalfields, (vytvorený 4.5.1860); 1865 presťahovaný do Great Garden Street, Whitechapel; 1870 do Bethnal Green; a 1873 do Quaker Street, Commercial Street
• 7. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (7th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Mile End, vytvorený 13.9.1860
• 9. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (9th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - London Dock House (vytvorený 23.11.1860), 1863 presunutý od Tower Hamletskej streleckej dobrovolníckej brigády (Tower Hamlets RV Bde) (resp. z neoznačeného Tower Hamletského adminsitratívneho praporu); 1864 absorbovaný 26. Middlesexským streleckým dobrovolníckym zborom (26th Middlesex RVC)
• 10. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (10th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Goodman's Fields, vytvorený 13.12.1860; 1861 presťahovaný do Mile End Gate; a 1865 do Great Garden Street, Whitechapel; 1872 do Chapel Street, Shoreditch; a 1874 do Finsbury
• 11. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (11th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Goodman's Fields (vytvorený 21.2.1861), presunutý v druhej polovici roka 1861 z Tower Hamletskej streleckejdobrovolníckej brigády (Tower Hamlets RV Bde) resp. z Tower Hamletského adminstrativného praporu dobrovolných strelcov (bez bližšieho označenia); rozpustený 1864
• 12. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (12th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Stoke Newington, vytvorený 24.4.1861, 1870 absorbovaný Londýnskou streleckou brigádou (London Rifle Brigade)

zdroj
www.regiments.org
URL CZ: https://www.valka.cz/1-administrativni-prapor-Tower-Hamlestkych-dobrovolniku-strelcu-1861-1880-t120226#412659Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1st-Administrative-Battalion-Tower-Hamlets-Rifle-Volunteer-Corps-t120226#412659Version : 0
MOD