Main Menu
User Menu

Německý sbor polních myslivců

German Feldjaeger Corps / Deutsches Feld-Jäger-Corps

     
Název:
Name:
Německý sbor polních myslivců
Originální název:
Original Name:
Deutsches Feld-Jäger-Corps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1758
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1763
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1760-DD.MM.1761 Ženijní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1757-DD.MM.RRRR Richard, Christian von (Hauptmann)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Richard, Christian von (Major)
DD.MM.1758-DD.MM.RRRR Montmartin, Car Ludwig von (Oberstleutenant)
DD.MM.1760-DD.MM.1763 Enzenberg, Carl von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht II
URL : https://www.valka.cz/Nemecky-sbor-polnich-myslivcu-t120126#412420Verze : 0
MOD
Majitel / Proprietor:
1758-1760 - polní zbrojmistr Moriz hrabě Lacy
1760-1763 - polní podmaršál Joseph hrabě Siskovics


V případě této formace byl majitelem automaticky generální ubytovatel. Z tohoto důvodu byla jednotka uváděna buď bez jakéhokoliv jména, nebo se jménem majitele či velitele.Historie / History:
Formaci zřídil v roce 1758 tehdejší generální ubytovatel hrabě Lacy. Zpočátku jednotka čítala jen 50 mužů. V roce 1759 byla rozšířena na dvě a v roce 1760 na deset setnin. V témže roce byla podřízena ženijnímu sboru, avšak již v roce následujícím se opět osamostatnila. V roce 1763 byla formace zrušena.


V roce 1760 si součásti sboru velmi dobře vedly při útoku na Drážďany. Následně se zúčastnily obrany Nieder-Arnsdorfu a bitvy u Torgavy. V roce 1762 operoval sbor při armádě v Sasku.Adjustace:
černá kašketa, kabát, vesta a kalhoty barvy štičí šedi, zelené výložky a žluté knoflíky
Zdroj:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht II
URL : https://www.valka.cz/Nemecky-sbor-polnich-myslivcu-t120126#412423Verze : 0
MOD