Main Menu
User Menu

3. prapor 95. pěšího pluku [1809-1812]

3rd Battalion of the 95th Regiment of Foot

     
Název:
Name:
3. prapor 95. pěšího pluku
Originální název:
Original Name:
3rd Battalion of the 95th Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1809
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.02.1816
Nástupce:
Successor:
3. prapor střelecké brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1809-DD.MM.1812 95. pěší pluk
DD.MM.1812-23.02.1816 95. pěší pluk (střelecký)
Dislokace:
Deployed:
31.08.1809-DD.MM.1809 Canterbury, /
DD.MM.1809-DD.MM.1809 Shorncliffe, /
DD.MM.1809-DD.11.1810 Brabourne Lees, /
DD.11.1810-DD.11.1810 presun po mori 1),
DD.11.1810-DD.01.1810 Cádiz 1), /
DD.01.1810-DD.01.1810 Algeciras 1), /
DD.03.1811-DD.03.1811 Barrosa 4), /
DD.MM.1811-DD.MM.1811 Badajoz 5), /
DD.01.1812-DD.02.1812 Ciudad Rodrigo 6), /
DD.03.1812-DD.04.1812 Badajoz 7), /
DD.07.1812-DD.07.1812 Salamanca, /
DD.07.1812-DD.MM.1812 Madrid, /
21.06.1813-DD.06.1813 Vitoria 8), /
DD.06.1813-DD.11.1813 Pamplona, /
DD.11.1813-DD.11.1813 Echalar, /
DD.11.1813-DD.11.1813 Vera, /
10.11.1813-DD.11.1813 River Nivelle 9), /
DD.12.1813-DD.MM.1813 Bayonne, River Nive 10), /
27.02.1814-DD.03.1814 Orthez 11), /
DD.03.1814-DD.04.1814 Tarbes, /
10.04.1814-DD.04.1814 Toulouse 12), /
DD.04.1814-DD.07.1814 Bordeaux, /
DD.07.1814-DD.07.1814 presun po mori,
18.07.1814-DD.MM.1814 Plymouth, /
DD.MM.1814-DD.MM.1814 presun po mori 13),
DD.MM.1814-DD.MM.1814 Antwerp 13), /
DD.09.1814-DD.09.1814 presun po mori 3),
DD.MM.1814-DD.MM.1814 Barbados 3), /
DD.MM.1814-26.11.1814 Jamaica 3), /
DD.MM.1814-26.11.1814 presun po mori3),
26.11.1814-DD.01.1815 Mobile 3), /
DD.01.1815-DD.01.1815 New Orleans 2), /
DD.01.1815-DD.MM.1815 Fort Boyer 2), /
DD.09.1814-DD.07.1815 Severná Amerika 2), /
DD.05.1815-DD.MM.1815 Brusel 13), /
18.06.1815-DD.06.1815 Waterloo 14), /
DD.06.1815-DD.07.1815 Paris, /
DD.07.1815-DD.07.1815 Plymouth 3), /
DD.07.1815-DD.07.1815 Deal 3), /
DD.07.1815-DD.07.1815 Shorncliffe 3), /
DD.07.1815-DD.07.1815 Dover 3), /
DD.07.1815-DD.MM.1815 Holandsko 15), /
DD.12.1815-DD.12.1815 Calais, /
DD.12.1815-23.02.1816 Anglicko, /

Velitel:
Commander:
31.08.1809-23.02.1816 Stewart, William (General Lieutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.08.1809-23.02.1816 Velenie
31.08.1809-23.02.1816 ?
Poznámka:
Note:
- vytvorený z dobrovolníkov milícii
- roku 1810 je prapor rozdelený na dve časti


2) 2. det.
- 1810 - 1814 účastník vojny na poloostrove


- 1815 sa znovu spája
5) priradený k 2. praporu
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org/deploy/uk/reg-inf/095rb-3.htm
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm
URL : https://www.valka.cz/3-prapor-95-pesiho-pluku-1809-1812-t120021#412017Verze : 10
MOD


Poznámky

Notes
1)3 roty 3 Companies
2)New Orleanská kampaň New Orleans Campaign
3)5 rot 5 Companies
4)bitva Barrosa battle Barrosa
5)druhé obliehanie Badajozu Second siege of Badajoz
07.1811detašmán v Španielsku sa stáva súčasťou hlavnej polnej armády detachement in Spain pass be part of main field army
08.1811detašmán v Španielsku sa stáva súčasťou Ľahkej divízie (teraz 5 rot) detachement in Spain pass be part of Light division (now 5 comapnies)
6)obliehanie Ciudad of Rodrigo Siege of Ciudad of Rodrigo
7)obliehanie Badajozu Siege of Badajoz
8)bitva Vitoria battle Vitoria
9)bitva na rieke Nivelle battle River Nivelle
10)bitva na rieke Nive battle on the river Nive
12.18132 roty prevelená do Holandska ako časť Grahamových sil 2 companies is transferred to Netherlands to the Graham’s force
01.18142 roty v Antwerpach s Graham; Donk; Merxem, Villeneuve-les-Bordes 2 companies at Antwerp with Graham; Donk; Merxem, Villeneuve-les-Bordes
11)bitva Orthez Battle Orthez
12)bitva Toulouse battle Toulouse
13)2 roty 2 Companies
14)bitva u Waterloo battle Waterloo
15)prapor znova pohromade battalion again reunited
URL : https://www.valka.cz/3-prapor-95-pesiho-pluku-1809-1812-t120021#596626Verze : 8
MOD