Main Menu
User Menu

95. pěší pluk (střelecký) [1812-1816]

95th Regiment of Foot (Riflemen)

     
Název:
Name:
95. pěší pluk (střelecký)
Originální název:
Original Name:
95th Regiment of Foot (Riflemen)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1812
Předchůdce:
Predecessor:
95. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
23.02.1816
Nástupce:
Successor:
Střelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1812-23.02.1816 Dundas, David (General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1812-23.02.1816 1. prapor 95. pěšího pluku
DD.MM.1812-23.02.1816 2. prapor 95. pěšího pluku
DD.MM.1812-23.02.1816 3. prapor 95. pěšího pluku

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1812-23.02.1816 Velenie
DD.MM.1812-23.02.1816 1. prapor
DD.MM.1812-23.02.1816 2. prapor
DD.MM.1812-23.02.1816 3. prapor
DD.MM.1812-23.02.1816 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1807 Battle honours - Copenhagen 1)
DD.MM.1811 Battle honours - Corunna 2)
DD.MM.1811 Battle Honours - Barrosa 3)
DD.MM.1812 Battle honours - Rolica 1)
DD.MM.1812 Battle Honours - Peninsula 4)
DD.MM.1814 Battle Honours - Salamanca 2)
DD.MM.1815 Battle Honours - Waterloo 4)
DD.MM.1816 Battle honours - Vimeiro 1)
DD.MM.1816 Battle Honours - Nivelle 4)
Poznámka:
Note:
1) 1. a 2. prapor
2) 1. prapor
3) 2. a 3. prapor
4) 1., 2. a 3. prapor
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org/regiments/uk/inf/095RB.htm
web.archive.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/95-pesi-pluk-strelecky-1812-1816-t120018#412000Verze : 2
MOD