Main Menu
User Menu
Reklama

Stará Ves nad Ondřejnicí

okres Ostrava-město

     
Název:
Name:
Stará Ves nad Ondřejnicí
Originální název:
Original Name:
Stará Ves nad Ondřejnicí
Další názvy:
Other Names:
Bruneswerde
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Ostrava-město
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°43'39.99"N 18°11'18.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
Košatka (Košatka nad Odrou)
Stará Ves
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1267
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- kostel Narození svatého Jana Křtitele
- renesanční zámek
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.09.1961-01.04.1985
Velitelské stanoviště 62. radiotechnického praporu
Command Post of 62nd Electronic Battalion
01.09.1961-01.04.1985
Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 8th Fighters Air Regiment
01.09.1977-01.03.1992
62. radiotechnický prapor
62nd Electronic Battalion
01.09.1977-01.03.1992
620. místní radiotechnická rota
620th Local Electronic Company
01.09.1977-DD.MM.1979
Rota velení Stará Ves
Command Company Stara Ves
01.09.1978-31.03.1985
Naváděcí stanoviště NS-2
Ground Control Intercept (GCI-2)
DD.MM.1979-01.12.1991
Rota Společného velitelského stanoviště Stará Ves
Company of Common Command Post Stara Ves
DD.MM.1986-31.12.1992
Naváděcí stanoviště NS-2
Ground Control Intercept (GCI-2)
DD.MM.1986-01.03.1992
Velitelské stanoviště 62. radiotechnického praporu
Command Post of 62nd Electronic Battalion
01.02.1991-01.05.1991
Velitelské stanoviště 8. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 8th Fighters Air Regiment
01.12.1991-31.12.1992
Provozní rota Stará Ves
Operational Company Stara Ves
01.03.1992-31.12.1992
22. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
22nd Radar Surveillance and Warning Group
01.03.1992-31.12.1992
220. středisko radiolokačního průzkumu
220th Radar Surveillance Centre
01.03.1992-31.12.1992
Spojovací rota Stará Ves
Signal Company Stará Ves
01.03.1992-31.12.1992
Velitelské stanoviště 22. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 22nd Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-30.11.1993
220. středisko radiolokačního průzkumu
220th Radar Surveillance Centre
01.01.1993-31.12.1993
Naváděcí stanoviště Stará Ves (NS-2) 2. velitelského stanoviště
Ground Control Intercept Stará Ves (GCI-2) 2nd Command Post
01.01.1993-31.12.1994
Provozní rota Stará Ves
Operational Company Stara Ves
01.01.1993-31.12.1994
Spojovací rota Stará Ves
Signal Company Stará Ves
01.01.1993-30.11.1993
Velitelské stanoviště 22. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Stará Ves
Command Post of 22nd Radar Surveillance and Warning Group Stará Ves
01.12.1993-31.12.1994
44. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Stará Ves
44th Radar Surveillance and Warning Group Stara Ves
01.12.1993-31.12.1994
440. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
440th Radar Surveillance Centre Stara Ves
01.12.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 44. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Stará Ves
Command Post of 44th Radar Surveillance and Warning Group Stará Ves
01.01.1994-30.09.2000
Naváděcí stanoviště Stará Ves NS-5
Ground Control Intercept Stara Ves GCI-5
01.01.1994-30.09.2000
Uzel zabezpečení Naváděcího stanoviště Stará Ves nad Ondřejnicí (NS-5)
Support Node of Ground Control Intercept Stará Ves (GCI-5)
01.01.1995-30.09.1997
434. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
434th Radar Surveillance Centre Stara Ves
01.10.1995-30.09.1997
Výcviková rota Stará Ves
Training Company Stará Ves
01.10.1997-31.12.2003
34. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
34th Radar Surveillance Centre Stara Ves
01.01.2004-30.09.2007
267. středisko radiolokačního průzkumu
267th Radar Surveillance Centre
01.10.2007-30.09.2008
267. rota radiolokačního průzkumu
267th Air Surveillance Company
01.10.2008-DD.MM.RRRR
3. radiotechnická rota
3rd Air Surveillance Company
DD.MM.RRRR-01.09.1977
620. místní radiotechnický uzel
620th Local Electronic Post
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://www.staraves.cz/
URL : https://www.valka.cz/Stara-Ves-nad-Ondrejnici-t120002#411953Verze : 2
Reklama