Main Menu
User Menu

42. základna školního letectva [2011- ]

42nd Training Air Force Base / 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

     
Název:
Name:
42. základna školního letectva
Originální název:
Original Name:
42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2011
Předchůdce:
Predecessor:
2. centrum leteckého výcviku / 1. velitelství letiště
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2011-DD.MM.RRRR 4. křídlo školního letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.2011-DD.MM.RRRR Radom - Sadkow

Velitel:
Commander:
01.01.2011-DD.MM.RRRR pil. dr Ziółkowski, Adam (Pułkownik)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.01.2011-DD.MM.RRRR mgr Saganowski, Janusz (Podpułkownik)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2011-DD.MM.RRRR štáb a velitelství
01.01.2011-DD.MM.RRRR Skupina leteckého provozu
01.01.2011-DD.MM.RRRR Skupina technické obsluhy
01.01.2011-DD.MM.RRRR Skupina podpory
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.2011-DD.MM.RRRR 42 Baza Lotnictwa Szkolnego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.42blotsz.sp.mil.pl/
www.jednostki-wojskowe.pl;
id=14&Itemid=27
URL : https://www.valka.cz/42-zakladna-skolniho-letectva-2011-t119994#411937Verze : 0
MOD
Znak 42. základny školního letectva
URL : https://www.valka.cz/42-zakladna-skolniho-letectva-2011-t119994#411939Verze : 0
MOD
Označení u vstupu na letiště
42. základna školního letectva [2011- ] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/42-zakladna-skolniho-letectva-2011-t119994#411941Verze : 0
MOD