Main Menu
User Menu

Beaumont-Adams .442

revolver

     
Název:
Name:
Perkusní revolver Beaumont - Adams
Originální název:
Original Name:
Perkusní revolver Beaumont - Adams
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
London Armoury Company, Velká Británie
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,33 kg
Ráže:
Calibre:
.442
Náboj:
Cartridge:
-
Délka:
Length:
330 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
178 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
229 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Beaumont-Adams-442-t11994#385327Verze : 0
MOD
GBR perkusní revolver Beaumont – Adams


Ráže : .442 (11, 2 mm)
Spoušťové ústrojí: dvojčinné, DA-Double Action
Zásobník : nemá, počet komor ve válci 5
Váha: 1, 33 kg
Délka: 330 mm
Délka hlavně: 178 mm
Úsťová rychlost : 229 m/s
Výrobce : London Armoury Company - GBR
Poznámka:


V 19. století byla nejmocnější a nejpočetnější vojenskou silou světa armáda Velké Británie. Každý zbrojař doufal, že se mu podaří prodat své výrobky britskému vojsku. To byl také jeden z důvodů, proč otevřel v Londýně pobočku své firmy Američan Samuel Colt. Stalo se tak v roce 1853, avšak již o čtyři roky později musel tuto továrnu uzavřít. Jeho největším konkurentem na trhu krátkých palných zbraní v té době byl londýnský puškař Robert Adams.


Tento muž v roce 1851 získal patent na svůj pětiranový „samonapínací“ revolver. Samonapínacím zde byl míněn spoušťový mechanismus, který bychom dnes označili jako „DAO - Double Action Only“, čili pouze dvojčinný. Drtivá většina tehdejších revolverů, včetně Coltů měla spoušťový mechanismus jednočinný – SA (Single Action). Znamenalo to, že střelec před výstřelem musel palcem napnout kohout – tím se nejen napnul bicí mechanismus, ale současně se před hlaveň přesunula nabitá komora válce. Stiskem spouště došlo pouze k uvolnění kohoutu, který udeřil na zápalku a komoru odpálil. Systém Adams naproti tomu vůbec s natahováním kohoutu neuvažoval (kohout ani neměl palečník), k výstřelu docházelo jen plynulým tlakem na spoušť, což zajistilo pootočení válce, natažení kohoutu do zadní polohy i jeho uvolnění v okamžiku, kdy mechanismus dospěl do kritického místa. Výhodou byla oproti SA ústrojí vyšší rychlost střelby, nevýhodou však mnohem delší krok spouště a její několikanásobně větší odpor, což výrazně snižovalo přesnost střelby a zasažení cíle tak vyžadovalo značný cvik.


O výhodách obou mechanismů se dosti diskutovalo, sám Colt poznamenal toto ke zbraním systému DAO, které: „…se natahovaly a spouštěly najednou stlačením spouště, ale zjistilo se, že se jimi nedá přesně zasáhnout cíl, protože prst musel vyvinout značnou sílu k překonání odporu bicí pružiny při natahování, takže se zbraň odklonila od zaměřeného cíle…“


Colt s tímto systémem sice experimentoval, nakonec jej však opustil a jeho zbrojovka se k němu již za jeho života nevrátila.


Revolvery Adams se však prodávaly docela dobře a vyráběly se v rážích .318 (8,1 mm), .357 (9,1 mm), .442 (11,2 mm) a .499 (12,7 mm). Jejich velikost a hmotnost se však s jinou ráží neměnila, všechny revolvery vážily bezmála tři libry a měřily třináct palců, byly to tedy všechno velké zbraně, lišící se jen velikostí zpětného rázu a zastavujícím účinkem.


Adams si však byl velmi dobře vědom menší přesnosti svých DAO revolverů oproti zbraním s SA ústrojím a v roce 1855 se spojil s Frederickem Beaumontem, poručíkem Královských ženistů, který si nechal patentovat změnu vnitřního mechanismu revolveru Adams, čímž se z tohoto DAO revolveru stala zbraň s dvojčinným mechanismem DA – Double Action. Toto řešení kombinovalo výhody obou systémů, revolver se mohl před výstřelem natáhnout palcem nebo mohl být podle potřeby odpálen jen tlakem na spoušť. Tím byl spor vyřešen jednou provždy, neboť dvojčinný mechanismus zůstal standardním spoušťovým mechanismem revolverů dodnes.


Revolver Beaumont – Adams byl v roce 1855 podroben zkouškám britské armády a následně zaveden do výzbroje jako oficiální služební revolver.


Ihned byl bojově vyzkoušen při protibritském povstání v Indii roku 1857. Stejně jako jeho DAO předchůdce, který si řada britských důstojníků zakoupila a použila v krymské válce, získala tato zbraň výtečnou pověst.


Oproti americkým Coltům M 1851, kterých v té době sloužilo ve výzbroji britského impéria několik desítek tisíc, britští důstojníci hodnotili kladně dvě věci. Zaprvé zastávali názor, že v bitevní vřavě boje muže proti muži se střílí na tak krátkou vzdálenost, že jakékoliv snížení přesnosti bylo zanedbatelné ve srovnání s mnohem vyšší rychlostí střelby při spoušťovém napínání dvojčinného revolveru.


Zadruhé se jako užitečná ukázala velká ráže (.442 a .499) ve srovnání s ráží .36 Coltu Navy. Britové museli čelit stejnému problému s jakým se o 50 let později setkali američtí vojáci na Filipínách a Kubě. Plukovník G. Fosbery (také později konstruktér revolveru) k tomu dokládá zajímavou historku:
„Jednoho důstojníka, jinak mimořádně pyšného na své střelecké umění, napadl hromotlucký vzbouřenec, ozbrojený těžkým mečem. Důstojník měl ke své smůle revolver Colt Navy, který má, jak si jistě vzpomínáte, malou ráži a používá zahrocené střely… a velkou prachovou náplň, takže jeho dostřel je nejméně 600 yardů, jak jsem se sám nejednou přesvědčil. Jak se sipáhí blížil, vyprázdnil do něj celý válec… Jeho soupeř mu rozťal lebku, načež se zhroutil vedle něj. Očitý svědek této události mi vyprávěl, že pět ze šesti kulí zasáhlo těsně vedle sebe sipáhího hruď a všechny prošly skrz a vylétly zády ven.“


O celkovém úspěchu revolverů Adams svědčí i rozsah jejich napodobování či kopírování. V licenci byl dokonce v letech 1857-61 vyráběn v USA firmou Massachusetts Arms Co. V průběhu americké občanské války nakoupila armáda Unie přes 1000 těchto zbraní. Pro nás je zajímavé, že modifikované revolvery Adams se vyráběly také v Praze.
URL : https://www.valka.cz/Beaumont-Adams-442-t11994#55983Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Beaumont-Adams-442-t11994#38915Verze : 0
MOD