Main Menu
User Menu

11. československý paradesantní prapor [1945-1945]

11th Czechoslovak Parachute Battalion

     
Název:
Name:
11. československý paradesantní prapor
Originální název:
Original Name:
11. československý paradesantní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1945
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.02.1945-15.05.1945 2. československá samostatná paradesatní brigáda
15.05.1945-01.06.1945 2. československá divise
Dislokace:
Deployed:


Velitel:
Commander:
26.02.1945-25.03.1945 Muzikant Bohuslav (kapitán pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina exilová, fond
URL : https://www.valka.cz/11-ceskoslovensky-paradesantni-prapor-1945-1945-t119884#411580Verze : 1
MOD