Main Menu
User Menu

10. československý paradesantní prapor [1945-1945]

10th Czechoslovak Parachute Battalion

     
Název:
Name:
10. československý paradesantní prapor
Originální název:
Original Name:
10. československý paradesantní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 12
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.02.1945-15.05.1945 2. čs. samostatná paradesantní brigáda
15.05.1945-25.05.1945 2. čs. divise
Dislokace:
Deployed:
26.02.1945-DD.05.1945 Kežmarok, ? /
DD.05.1945-25.05.1945 Levice, ? /

Velitel:
Commander:
26.02.1945-DD.03.1945 Uchytil, Stanislav (štábní kapitán pěchoty)
DD.03.1945-25.05.1945 Vavrinčík, Vasil (nadporučík pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond
URL : https://www.valka.cz/10-ceskoslovensky-paradesantni-prapor-1945-1945-t119883#566753Verze : 1
MOD