Main Menu
User Menu

VIII. oddíl jízdního dělostřelectva [1895-1918]

8-й дивизион Конной артиллерии

     
Název:
Name:
VIII. oddíl jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
8-й дивизион Конной артиллерии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.05.1895
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1913-DD.MM.1918 8. jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1895-??.07.1914 Kišiněv /
??.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

07.05.1895-DD.MM.1918 15. baterie jízdního dělostřelectva
07.05.1895-DD.MM.1918 1. Donská kozácká baterie
Poznámka:
Note:
Svátek jednotky - ?
Datumy dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
militerra.com
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/VIII-oddil-jizdniho-delostrelectva-1895-1918-t119870#411514Verze : 0
MOD